Lenkijos Senatas pritarė Lyties atitikimo įstatymo projektui

Š. m. rugpjūčio 7 dieną Lenkijos Respublikos Senatas po kelias dienas trukusių debatų pritarė Lyties atitikimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma įtvirtinti translyčių asmenų teises bei apsaugą nuo diskriminacijos. Vis dėlto, Lenkijos Senatas įstatymą priėmė tik įtraukus keletą esminių pataisų, kurios gali apsunkinti teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą.

Lenkijos Respublikos Lyties atitikimo įstatymas yra pirmasis Lenkijos įstatymų leidėjų bandymas apibrėžti teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą. Iki šiol lytį asmens tapatybės dokumentuose siekiantis pakeisti asmuo buvo priverstas kreiptis į teismą, o įrašų apie asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose suderinimas su subjektyviu asmens lytinės tapatybės pajautimu buvo ilgas, sekinantis ir painus procesas.

Nuo šiol lytį asmens tapatybės dokumentuose siekiančiam pakeisti asmeniui bus taikomi trys kriterijai: asmuo turės būti Lenkijos Respublikos pilietis, nesusituokęs ir regioniniam teismui privalės pateikti dviejų specialistų medicinines išvadas dėl lyties neatitikimo. Taigi dėl paskutinę įstatymo projekto svarstymo šalies Senate dieną priimtų pataisų, teisinio lyties pakeitimo pripažinimo proceso teisme metu dalyvaus seksologas ir psichologas. Jei procesą pradėjęs asmuo turi nepilnamečių vaikų, teisme dalyvaus ir vaikų psichologas.

Lyties atitikimo įstatymo projektą aktyviai rėmė translytė Lenkijos parlamentarė Anna Grodzka. Įstatymo pataisas š. m. rugsėjo mėnesį dar svarstys šalies parlamento komitetas, kuris Senato siūlymams gali ir nepritarti.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Lenkijos įstatymų leidėjų sprendimą priimti Lyties atitikimo įstatymą. Vis dėlto, nors Lenkijos Respublikos Lyties atitikimo įstatymas yra pirmasis Lenkijos valdžios atstovų bandymas apibrėžti teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą, įstatymo projektas yra vienareikšmiškai tobulintinas: priimtas įstatymas neužtikrina greito, skaidraus, prieinamo bei laisvu asmens apsisprendimu paremto teisinio lyties pakeitimo pripažinimo ir nepripažįsta kiekvieno asmens teisės į privataus gyvenimo gerbimą.

„Lenkijos įstatymų leidėjų pastangos apibrėžti teisinį lyties pakeitimo pripažinimą siunčia žinutę, jog valstybei svarbi translyčių asmenų žmogaus orumo apsauga. Siekdama supaprastinti procesą, kurio metu įrašai apie asmens lytį asmens dokumentuose suderinami su subjektyviu asmens lytinės tapatybės pajautimu, Lenkija rodo siekį lygiuotis į aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus translyčiams asmenims įtvirtinusias valstybes,“ – komentavo asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

„Tikiu, jog šalies valdžios atstovai imsis priemonių tobulinant įstatymo projektą, kad būtų užtikrinta greita, skaidri, prieinama bei laisvu asmens apsisprendimu paremta teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūra ir pripažinta kiekvieno asmens teisė į lytinę tapatybę, lyties raiškos laisvę bei privataus gyvenimo gerbimą. Tikrosios asmens lyties neatitinkančius dokumentus turintys transseksualūs asmenys kasdieniniame gyvenime susiduria su daugybe praktinių problemų. Džiugu, kad kai kurių valstybių įstatymų leidėjai imasi spręsti šias problemas,“ – pabrėžė asociacijos LGL vadovas.

Asociacija LGL primena, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas 2014 m. rugsėjo 25 dieną pritaikė bylai L. prieš Lietuvą sustiprintos priežiūros procedūrą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad iki šiol visi bandymai priimti lyties keitimui reikalingus įstatymus buvo nesėkmingi. LR Civilinis kodeksas įtvirtina teisę pakeisti lytį, tačiau ši nuostata praktiškai neveikia, nes LR Seimas jau daugiau kaip 10 metų nepriima tai reglamentuojančio įstatymo. Dėl to Lietuva dar 2007 metais pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme L. prieš Lietuvą. Asociacija LGL viliasi, kad atsakingos Lietuvos valdžios institucijos imsis priemonių užtikrinti operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su EŽTT sprendimu byloje L. prieš Lietuvą, parengimą ir įgyvendinimą.