Kvietimas teikti straipsnius ir tezes tarptautinei konferencijai „Lygybė ir teisingumas“ – Florencija, 2011 m. gegužės 12-13 d.

„Lygybė ir teisingumas – LGBTI (lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų) teisės XXI amžiuje“ yra dviejų dienų tarptautinė konferencija, užbaigianti projektą Equal Jus, 18 mėnesių trukmės Pagrindinių teisių ir pilietybės veiksmą bendrai finansuojamą Europos Sąjungos. Konferencija suburs teisininkus ir visus besidominčius LGBTI teisių klausimais iš visos Europos.

Konferencijoje bus aptarti teisiniai klausimai, susiję su seksualine orientacija ir lytine tapatybe iš pagrindinių teisių ir diskriminacijos perspektyvos. Pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į Europos nacionalines ir viršnacionalines teisines sistemas, taip pat tarptautinę ir lyginamąją teisę bei kitus mokslus ta apimtimi, kiek tai susiję su LGBTI teisių supratimu.
Šiuo metu organizatoriai kviečia prisidėti prie konferencijos atsiunčiant straipsnį (prezentaciją):
·                 aptariančią teisinius klausimus, susijusius su seksualine orientacija ir lytine tapatybe iš pagrindinių teisių ir diskriminacijos perspektyvos;
·                 skiriančią dėmesį Europos nacionalinei ir viršnacionalinei teisinėms sistemoms;
·                 aptariančią tarptautinę teisę arba klausimą pristatant lyginamuoju būdu;
·                 pristatančią klausimą iš kitų mokslų perspektyvos, kiek tai susiję su LGBTI teisių supratimu.
Daugiau informacijos apie straipsnių teikimą ir konferenciją galite rasti čia. Visą kvietimą teikti straipsnius galite rasti čia.
Galutinis straipsnio santraukos pateikimo terminas yra sausio 24 d., 2011 m.. Straipsnių santraukos teikiamos anglų kalba, adresu papers@equalityandjustice.eu.