Katalikų bažnyčia ragina kunigus neatlikti laidojimo apeigų homoseksualiems tikintiesiems

Nutekinti elektroniniai laiškai atskleidė šokiruojančius Romos Katalikų Bažnyčios nurodymus, kuriais kunigai raginami nesuteikti laidojimo apeigų homoseksualiems tikintiesiems. Laiškuose kunigų prašoma atsižvelgti į tai, ar miręs tikintysis buvo homoseksualus ir ar prieš mirtį tikintysis „atgailavo“ dėl savo seksualinės orientacijos.

Katalikų Bažnyčios hierarchai korespondencijoje taip pat ragina nesuteikti laidojimo apeigų „akivaizdiems nusidėjėliams“, idant būtų išvengta „skandalo“ tikinčiųjų bendruomenėje.

Nutekintuose nurodymuose kunigų prašoma sulaukus artimųjų prašymo suteikti laidojimo apeigas homoseksualiam tikiančiajam „kuo labiau sumažinti skandalo ir sumaišties pavojų“. Kunigai taip pat raginami apsvarstyti, ar tikintysis buvo „homoseksualaus gyvenimo būdo propaguotojas“.

Laiškai taip pat nurodo, kad mirusio homoseksualaus tikinčiojo artimieji „negali turėti jokio viešo ar reikšmingo vaidmens“ atliekant laidotuvių apeigas. Bažnyčios hierarchai priduria, kad gedintis homoseksualaus tikinčiojo partneris neturėtų sulaukti atjautos „liturginių apeigų, maldos, homilijos, pamokslo metu, kunigo ar diakono kalboje“.

Dokumente rašoma: „Jei situacija pateisina… bažnytines laidojimo apeigas galima uždrausti akivaizdiems nusidėjėliams, kai negalima išvengti viešo skandalo tikinčiųjų tarpe“.

Nutekinti laiškai buvo adresuoti Madisono (Viskonsino valstija, JAV) vyskupijos vyriausiajam vikarui James R. Bartylla. Savo pareiškime vyskupijos komunikacijos vadovas pabrėžė, kad nutekinta informacija „atspindi vyskupo požiūrį“, tačiau „nėra oficialus dokumentas“.