Jungtinėse Tautose Ženevoje LGL susitiko su 25 Vyriausybių atstovais

Š. m. spalio 3-7 dienomis Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovas dalyvavo Visuotinei periodinei peržiūrai (VPP) skirtuose advokacijos renginiuose Jungtinių Tautų Organizacijos biure Ženevoje (Šveicarija). Šių renginių metu asociacijos LGL atstovas dalyvavo susitikimuose su 25 skirtingų Vyriausybių atstovais, ragindamas juos atkreipti Lietuvos Vyriausybės dėmesį į LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų žmogaus teisių pažeidimus šalyje. Visuotinės periodinės peržiūros (VPP) mechanizmas žmogaus teisių padėtį Lietuvos Respublikoje vertins 26-osios VPP sesijos metu. LGBT* žmogaus teisių advokacijai skirtus renginius Ženevoje organizuoja tarptautinė organizacija ILGA World.

LGBT* žmogaus teisių advokacijai skirtų renginių metu asociacijos LGL atstovas individualiai susitiko su 25 skirtingų vyriausybių, būtent – Airijos, Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados, Čilės, Kolumbijos, Kosta Rikos, Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Meksikos, Norvegijos, Portugalijos, Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Olandijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Urugvajaus, – atstovais. Šios Vyriausybės arba pateikė su LGBT* asmenų žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų Lietuvai pirmojo VPP ciklo metu 2011 metais, arba yra žinomos dėl tvirtos pozityvios pozicijos LGBT* asmenų žmogaus teisių atžvilgiu Jungtinėse Tautose.

Individualių susitikimų metu, asociacijos LGL atstovas atkreipė Vyriausybių dėmesį į (1) Lietuvoje galiojantį „homoseksualumo propagandos“ įstatymą, kuriuo remiantis ribojama LGBT* asmenų teisė į saviraiškos laisvę; (b) Seime nagrinėjamas homofobines ir transfobines įstatymų iniciatyvas; (3) kritinę padėtį tiriant neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą seksualinės orientacijos pagrindu; (4) neegzistuojančią lyties keitimo procedūra. Šių probleminių aspektų apžvalgą galite rasti asociacijos LGL parengtoje informacinėje brošiūroje „Mes esame žmonės, ne propaganda“ (lietuvių kalba).

„Šie susitikimai mums suteikė unikalią progą informuoti užsienio šalių Vyriausybes apie LGBT* asmenų žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje,“ – pabrėžė asociacijos LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius, atstovavęs asociacijai LGL renginių Ženevoje metu. „Tiesiog neįtikėtina, kad Europos Sąjungai priklausanti šalis narė siekia cenzūruoti su LGBT* asmenimis susijusią viešąją informaciją. Ši situacija turi pasikeisti nedelsiant, todėl privalome naudotis įvairių tarptautinių žmogaus teisių apsaugos mechanizmų (įskaitant VPP) teikiamomis galimybėmis, kalbėdami apie šiuos iššūkius tarptautiniu lygmeniu.“

Visuotinė periodinė peržiūra (VPP) yra žmogaus teisių stebėjimo mechanizmas, kurį įgyvendina Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba. Šio mechanizmo metu yra vertinama žmogaus teisių padėtis kiekvienoje pasaulio valstybėje. Peržiūros mechanizmas remiasi dialogu tarp skirtingų Vyriausybių, leidžiančių „peržiūrimai“ Vyriausybei užduoti įvairius klausimus ir pateikti įvairias rekomendacijas. Pirmosios peržiūros 2011 metais metu Lietuvos Vyriausybė sulaukė 15 būtent su LGBT* asmenų žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų. Antroji Lietuvos peržiūra įvyks 26-osios VPP sesijos metu 2016 m. lapkričio 2 d.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL dėkoja ILGA World, ILGA-Europe ir Stiftung EVF už suteiktą galimybę dalyvauti LGBT* asmenų žmogaus teisių advokacijai skirtuose renginiuose Jungtinių Tautų biure Ženevoje (Šveicarija).