Europarlamentarai ragina įtvirtinti visapusišką LGBT* darbuotojų apsaugą

Ataskaita dėl Tarybos Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimo Europos Parlamentas paragino imtis tolesnių priemonių siekiant pagerinti LGBTI žmonių apsaugą darbo santykių srityje.

2001 metais priimta direktyva įtvirtina diskriminacijos dėl amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ir įsitikinimų draudimą užimtumo ir profesinio mokymo srityje.

Ataskaita dėl Tarybos Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimo Europos Parlamentas ragina Europos Sąjungos (ES) valstybes nares priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuri suteiktų teisinės gynybos priemonių asmenims, nukentėjusiems nuo diskriminacijos būtent tose srityse, kuriose šiuo metu ES teisėje įtvirtintas diskriminacijos draudimas negalioja.

Šios nediskriminavimo direktyvos priėmimas padėtų įveikti diskriminaciją, su kuria daugybė Europos Sąjungos piliečių susiduria daugelyje gyvenimo sričių, pavyzdžiui diskriminacija bei patyčiomis mokykloje bei tos pačios lyties asmenų porų teisių pažeidimu, kai apribojama teisė lankyti partnerį ligoninėje ar atsisakoma suteikti vienvietį viešbučio kambarį.

Ataskaitoje dėl Tarybos Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimo taip pat pabrėžiama, kad į lyčių lygybės direktyvos, draudžiančios diskriminaciją darbe dėl lyties, nuostatas turėtų būti įtrauktas ir diskriminacijos dėl lytinės tapatybės draudimas. Europarlamentarai taip pat paragino peržiūrėti galiojančius įstatymus siekiant užkirsti kelią interseksualių asmenų diskriminacijai.

Europos Parlamentas taip pat paragino imtis tolesnių priemonių siekiant kovoti su neapykantos nusikaltimais, dėti ryškesnes pastangas vykdant sąmoningumo didinimo veiklas bei Europos Sąjungos mastu užtikrinti bendrą asmens dokumentų pripažinimą.

„Europos Sąjungos lygmeniu vykdyta LGBTI asmenų apklausa atskleidė, kad du trečdaliai LGBTI asmenų dėl savo tapatybės patyrė neigiamą požiūrį darbo vietoje. Tai skatina žmones slėpti savo seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę. Privalome imtis vieningų veiksmų siekiant kovoti su šia diskriminacija. Raginu Europos Sąjungos valstybes nares skubiai imtis priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuri LGBT* asmenims suteiktų daugiau teisinės gynybos priemonių,“ – ragino Europos Parlamento vicepirmininkė ir LGBTI teisių grupės vadovė Ulrike Lunacek.

„Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas dar kartą aiškiai paragino į antidiskriminacines programas įtraukti translyčių ir interseksualių asmenų interesus. Daugelyje šalių vis dar neįtvirtinta šių asmenų teisių apsauga, o translyčių ir interseksualių asmenų patiriama diskriminacija jokiu būdu nėra menkesnė nei gėjų, lesbiečių ir biseksualių asmenų. Atėjo laikas Europai suvienyti pastangas ir įtvirtinti LGBTI asmenų apsaugą nuo diskriminacijos Europos lygmeniu,“ – pabrėžė Europos Parlamento LGBTI teisių grupės viceprezidentė Sirpa Pietikainen.