JT žmogaus teisių ekspertai perspėjo Rusiją dėl išpuolių prieš homoseksualius asmenis Čečėnijoje

Jungtinių Tautų LGBT* žmogaus teisių ekspertai prisijungė prie tarptautinės žmogaus teisių gynėjų bendruomenės ragindami Rusijos Federaciją atlikti tyrimą dėl išpuolių prieš homoseksualius ir biseksualius vyrus Čečėnijoje.

Š. m. balandžio mėnesį Rusijos opozicijos laikraštis „Novaya Gazeta“ pranešė, kad Čečėnijoje sulaikyti daugiau nei 100 homoseksualių vyrų dėl jų „netradicinės seksualinės orientacijos“.

Pranešimuose, kuriuos jau patvirtino ir įvairios žmogaus teisių organizacijos, taip pat teigiama, kad minėti vyrai yra laikomi slaptuose, į „koncentracijos stovyklas“ panašiuose kalėjimuose, kur jiems tenka patirti kankinimus ir smurtą.

Čečėnija yra  Rusijos Federacijos respublika Kaukaze.

Praėjusią savaitę Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai, tame tarpe  Nepriklausomas JT ekspertas dėl LGBT* žmogaus teisių padėties pasaulyje Vititas Muntarbhornas, JT specialiosioji pranešėja neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais Agnes Callamard, JT specialusis pranešėjas kankinimų ir kitų žiauraus, nežmogiško ir žeminančio elgesio ar bausmių klausimais Nilsas Melzeris ir  JT specialusis pranešėjas teisių į nuomonės ir žodžio laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais Davidas Kaye, paragino imtis veiksmų prieš šiuos išpuolius.

„Raginame valdžios institucijas nutraukti tariamai homoseksualių ar biseksualių vyrų persekiojimą Čečėnijos Respublikoje, kur jie gyvena baimėje, kurstomoje vietinės valdžios institucijų homofobinės neapykantos kalbos“, – rašoma ekspertų išplatintame pranešime.

„Būtina, kad pranešimai apie tariamai homoseksualių ar biseksualių asmenų pagrobimus, neteisėtus sulaikymus, kankinimus, mušimus ir žudymą būtų išsamiai ištirti. Tai – neregėto masto persekiojimo ir smurto veiksmai šiame Rusijos Federacijos regione. Šie veiksmai laikytini rimtais Rusijos Federacijos įsipareigojimų pažeidimais tarptautinių žmogaus teisių susitarimų atžvilgiu“, – teigiama pranešime.

Sulaikytiems vyrams tenka patirti fizinį ir žodinį smurtą, kankinimus elektra, mušimus, įžeidinėjimus ir žeminimą. Jie verčiami atskleisti kitų homoseksualių žmonių kontaktinę informaciją grasinant jų seksualinę orientaciją atskleisti šeimos nariams ir bendruomenei, kas gali paskatinti „žudymus ginant garbę“.

„Mes raginame valdžios institucijas neatidėliojant paleisti visus Čečėnijos Respublikoje neteisėtai jų tikros ar tariamos seksualinės orientacijos pagrindu sulaikytus asmenis, pradėti greitą, kruopštų ir nešališką tyrimą dėl visų įtariamų pagrobimo, neteisėto sulaikymo, kankinimų ir neteisėto žudymo atvejų, bei užtikrinti, kad visi dalyvavę tokiuose veiksmuose atsakytų už tai, ir kad nukentėjusiesiems būtų prieinamos veiksmingos priemonės siekiant apginti savo teises“, – teigiama ekspertų išplatintame pranešime.

JT ekspertai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl homofobiškų vietos valdžios institucijų pareiškimų, neigiančių LGBT* asmenų egzistavimą respublikoje ir pateisinančių homoseksualių vyrų nužudymus, vykdomus jų šeimos narių ar kitų piliečių.

Ekspertai pasmerkė Čečėnijos valdžios pareiškimus, patariančius „persekioti ir žudyti homoseksualius asmenis“, ir perspėjo, kad tokie komentarai laikomi kurstančiais neapykantą ir smurtą.

„Rusijos Federacija turi oficialiai paskelbti, kad netoleruoja jokių smurto, homoseksualių asmenų socialinės stigmatizacijos ir neapykantos kurstymo formų ir nepalaiko diskriminacijos ar smurto prieš asmenis jų seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindu. Raginame Rusiją imtis skubių priemonių apsaugant homoseksualių ir biseksualių asmenų gyvybę, laisvę ir saugumą Čečėnijoje ir ištirti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn bei nubausti smurto veiksmus, motyvuotus nukentėjusiųjų seksualine orientacija“, – pabrėžia JT žmogaus teisių ekspertai.