JAV Valstybės departamento akiratyje – ir LGBTI asmenų situacija Lietuvoje

Nuo pat Tarptautinės žmogaus teisių chartijos dokumentų įsigaliojimo 1976-aisiais, Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentas rengia žmogaus teisių situacijos pasaulyje ataskaitas.

2020 m. kovo 11 d. paskelbtoje 2019 metų ataskaitoje kaip ir kasmet vertinamas valstybių prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje laikymasis, tokiu būdu siekiant atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į esminius žmogaus teisių ribojimus ir pažeidimus.

Lietuvos Respublikai skirtame skyriuje, be kita ko, pažymima, kad LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas toliau sulaukia kritikos dėl bandymų jį taikyti siekiant riboti LGBT informacinį turinį žiniasklaidoje. Taip pat ataskaitoje konstatuojama, jog trūko valstybinio atsako į NVO išreikštą poziciją dėl LGBT asmenų diskriminavimo darbo santykiuose.

Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys, jog lytinė tapatybė vis dar nėra pripažįstama įstatyminiu lygmeniu, tuo tarpu visuomenės požiūris į LGBTI asmenis iš esmės yra neigiamas, LGBTI asmenys patiria diskriminaciją ir smurtą, o 2019 m. balandį „Baltijos tyrimų“ apklausos rezultatai parodė, kad trečdalis lietuvių LGBTI asmenis vertina kaip nepageidaujamus kaimynus.

Taip pat pažymima, jog translyčiai asmenys ne tik reguliariai susiduria su smurtu ir diskriminacija, bet taip pat, dėl tęstinių teisinių kliūčių, jiems nėra užtikrinama prieiga prie reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų. Taip pat pažymėta, jog didelė dalis LGBTI asmenų Lietuvoje nepraneša apie patirtą smurtą dėl nepasitikėjimo teisėsaugos institucijomis.

Visas Lietuvos Respublikai skirto skyriaus tekstas anglų kalba yra prieinamas ČIA.