JAV Senatas pasmerkė homoseksualių asmenų persekiojimą Čečėnijoje

JAV Senato Užsienio santykių komitetas vienbalsiai pritarė bendrai Respublikonų ir Demokratų partijų rezoliucijai, smerkiančiai oficialių Čečėnijos valdžios institucijų vykdomą homoseksualių asmenų persekiojimą. Rezoliuciją komitetui pateikė Pensilvanijos senatorius Pat Toomey (Respublikonų partija) bei Masačiusetso senatorius Edward J. Markey (Demokratų partija).

Remiantis pranešimais, Čečėnijos valdžios institucijos grobė ir kankino homoseksualumu įtariamus vyrus, iš kurių bent trys buvo nužudyti. Čečėnijos valdžia taip pat skatino homoseksualių ir biseksualių šeimos narių žudymus „ginant garbę“, teigdama, jog „jei tokie žmonės egzistuotų Čečėnijoje, teisėsaugos institucijos neturėtų jais rūpintis, nes jų pačių artimieji išsiųstų juo ten, iš kur jie nebegalėtų grįžti“.

Senatorių pateiktoje rezoliucijoje Čečėnijos ir Rusijos valdžia raginamos kuo greičiau nutraukti persekiojimus, pradėti tyrimą dėl padarytų nusikaltimų, nubausti už juos atsakingus asmenis bei ginti  visų savo gyventojų žmogaus teises. Rezoliucija, kurią palaikė 44 senatoriai iš Respublikonų ir Demokratų partijų, dabar keliaus į Senatą, kur lauks galutinio patvirtinimo.

„Čečėnijoje vykdomi asmenų, kurie yra ar yra įtariami esantys homoseksualūs, žudymai ginant garbę yra siaubingi žmogaus teisių pažeidimai,“ – komentavo senatorius P. Toomey. – „Tokia situacija yra nepriimtina ir Rusija turi imtis veiksmų ginant visų savo piliečių žmogaus teises. Tikiuosi, kad senatas patvirtins šį siūlymą artimiausiu metu.“

„JAV gyventojai palaiko Čečėnijos LGBT* bendruomenę, kuri kenčia žiaurių Čečėnijos institucijų elgesį“ – teigė senatorius E. J. Markey. – „Didžiuojuosi remdamas šį svarbų įstatymą kartu su senatoriumi P. Toomey ir toliau tęsiu darbą, siekdamas viso Senato pritarimo. Būtina, kad mes nepaliaujamai ragintume nutraukti šiuos nežmogiškus veiksmus ir reikalautume atskaitomybės už pamatinių žmogaus teisių pažeidimus dėl asmenų seksualinės orientacijos.“