Italijos premjeras: „Vienalyčių porų civilinė partnerystė bus įteisinta dar šiemet“

Š. m. rugsėjo 2 dieną Italijos ministras pirmininkas Matteo Renzi užtikrino, kad šalies parlamentas dar šiais metais svarstys tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymo projektą.

Būtinybė pripažinti tos pačios lyties asmenų santykius šalyje itin išryškėjo po to, kai š. m. liepos mėnesį Europos Žmogaus Teisių Teismas išaiškino, kad nesuteikdama galimybės vienalytei porai įteisinti savo santykių, Italija pažeidė savo piliečių teises. Iki šiol Italija išlieka vienintele Vakarų Europos šalimi, kurioje tos pačios lyties asmenų santykiai nepripažįstami jokia teisine forma.

„Daug priklausys nuo debatų Senate. Tačiau turime pagreitinti Konstitucijos pataisų registravimo procesą. Tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymo projektą parlamentas turėtų svarstyti jau spalio pradžioje,“ – komentavo šalies ministras pirmininkas M. Renzi.

Šiuo metu tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymo projektas svarstomas Italijos parlamento komitete. Siekdami pasipriešinti įstatymo priėmimui opononentai įregistravo 1500 pateikto įstatymo projekto pataisų.

2014 metais Romos, Milano, Bolonijos ir Udinės merai ėmėsi iniciatyvos registruoti vienalyčių porų civilinę partnerystę. Vis dėlto, miesto vadovų įregistruota partnerystė šalyje turi veikiau simbolinę teisinę reikšmę.