Įsibėgėja paprojekčio „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimas

Pranešimas spaudai

2013 m. birželio 21 d.

2013 m. sausio mėn. asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) pradėjo paprojekčio „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimą. Paprojekčio įgyvendinimas iš viso truks 18 mėnesių, paprojektis finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos lėšomis (Sutarties Nr. CH-5-FM-1/30).

Paprojekčio „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ tikslas – stiprinti asociacijos LGL institucinius gebėjimus tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintas organizacijos 2011 – 2014 metų strateginis planas ir pasiekti organizacijos tikslai, tvariai plėtoti žmogaus teises, lygias galimybes ir socialinę aprėptį tarp Lietuvos LGBT bendruomenės narių, skatinti LGBT asmenų ir kitų visuomenės narių pilietinį aktyvumą.

Paprojekčio uždaviniai yra įgyvendinami per keturias pagrindines veiklas. Įgyvendinant pirmąją veiklą, LGL jau atliko dokumentavimo veiklas ir parengė ataskaitą dėl ET Ministrų Komiteto rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo Lietuvoje (su ataskaita galima susipažinti čia). Gegužės 17 dieną visame pasaulyje minimos Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją (IDAHO) proga LGL išsiuntė 153 atvirlaiškius Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Vyriausybės ministrams bei valdžios institucijų vadovams. Atvirlaiškiuose rekomenduodama atsižvelgti į LGL išleistoje ataskaitoje dėl ET Ministrų Komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo proceso Lietuvoje suformuluotas išvadas bei pasiūlymus.Ataskaita birželio mėnesį taip pat buvo išsiųsta visiems Seimo nariams ir Vyriausybei.

Šia veikla siekiama kurti palankesnę aplinką LGBT asmenims bei atkreipti dėmesį į šios pažeidžiamos visuomenės grupės teisių pažeidimus, didinti LGBT bendruomenės gebėjimus atstovauti savo teises viešojoje politikoje tiek Lietuvos, tiek platesniu – Europos lygiu.

Tam, kad organizacija efektyviai išnaudotų žmogiškųjų išteklių potencialą, o atskirtį ir visuomenės spaudimą patirianti LGBT bendruomenė galėtų labiau įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir būti labiau pilietiškai aktyvi, antrąja veikla yra siekiama sukurti ir įgyvendinti savanorių programą. Antroji veikla taip pat apima LGBT centro materialinės bazės sustiprinimą parengiant erdvę savanorių veikloms ir darbui vykti – šiuo metu LGL vykdydama viešuosius pirkimus jau įsigijo biuro baldus, kompiuterius, magnetinę lentą ir kt.

Trečioji, lėšų generavimo plano parengimo ir įdiegimo, veikla yra skirta LGL finansiniam savarankiškumui didinti per lėšų diversifikavimą. Atsižvelgiant į LGL misiją ir strateginį planą bei vykdomus projektus, šiuo metu jau yra sukurtas lėšų pritraukimo planas, kuris paprojekčio eigoje bus įgyvendinamas.

Ketvirtąja veikla siekiama didinti organizacijos matomumą ir žinomumą, taip populiarinant ir skatinant visuomenę dalyvauti ir domėtis nevyriausybinio sektoriaus veikla. Šios veiklos metu jau buvo sukurta ir paleista nauja LGL internetinė svetainė adresu www.lgl.lt, LGL svetainėse ir „Facebook“ paskyroje nuolat skelbiamos susijusios naujienos, leidžiami naujienlaiškiai. Paprojekčio įgyvendinimo metu taip pat bus rengiamas lankstinukas apie LGL, LGL veiklos 2010-2012 m. ataskaita, LGL atstovai pristatys organizaciją įvairiuose renginiuose tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, taip pat dalyvaus Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo bei žmogaus teisių koalicijos veikloje. Taip pat ir toliau bus leidžiamas naujienlaiškis ir publikuojamos naujienos internete.

Su aktualiomis paprojekčio naujienomis, renginiais, publikacijomis galima susipažinti svetainėse www.lgl.lt,www.atviri.lt ir www.facebook.com/lgl.lt.