EŽTT: Rusijoje galiojantis „homoseksualumo propagandos“ įstatymas pažeidžia pagrindines žmogaus teises

Š. m. birželio 20 dieną Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje Bayev prieš Rusiją. EŽTT išaiškino, kad Rusijos Federacijoje galiojantis „homoseksualumo propagandos“ įstatymas pažeidžia pagrindines žmogaus teises, prieštarauja saviraiškos laisvei ir nediskriminavimo principui.

2013 metais Rusijoje priimtas įstatymas draudžia „viešas veiklas, nukreiptas į homoseksalumo, biseksualumo ar translytiškumo propagandą ir skatinimą tarp nepilnamečių“.

Europos žmogaus teisių teismas nustatė, kad šis Rusijos Federacijoje galiojantis įstatymas pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 10-ąjį (Saviraiškos laisvė) ir 14-ąjį straipsnius (Diskriminacijos uždraudimas).

Teismas nustatė, kad, nors nagrinėjami įstatymai pirmiausia buvo skirti nepilnamečių apsaugai, šių įstatymų ribos nebuvo aiškiai apibrėžtos, o jų taikymas buvo savavališkas. „Priimdamos tokius įstatymus šalies valdžios institucijos skatina tam tikrų visuomenės grupių stigmatizaciją ir homofobiją, kuri yra nesuderinama su demokratinei visuomenei būdingomis lygybės, pliuralizmo ir tolerancijos vertybėmis,“ – rašoma Europos žmogaus teisių teismo nutarime.

„Šis istorinis Europos žmogaus teisių teismo sprendimas yra itin aktualus Lietuvai. Teismas vienareikšmiškai pasakė, kad įstatymai negali diskriminuoti tam tikros visuomenės grupės. Lietuvoje galiojantis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas mažai kuo skiriasi nuo savo pirmtako Rusijoje. Tikimės, kad Europos žmogaus teisių teismo nutarimas byloje Bayev prieš Rusiją paskatins Lietuvos įstatymų leidėjus panaikinti diskriminacinio pobūdžio LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio nuostatas,“ – pabrėžė Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Vadovas Vladimiras Simonko.

„Europos žmogaus teisių teismo sprendimas yra itin aktualus europiniame kontekste. Lietuvoje vis dar galioja panašaus pobūdžio įstatymas, o Europos Komisija atsisako imtis atitinkamų priemonių. Nepriimtina, kad Lietuvoje negerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, kurios yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė. Europos Komisija privalo vadovautis Europos žmogaus teisių teismo sprendimu ir tokiu būdu užtikrinti, kad Lietuvoje būtų apsaugotos pagrindinės LGBT* asmenų teisės,“ – komentavo Europos Parlamento LGBT* teisių grupės pirmininko pavaduotoja Nyderlandų europarlamentarė Sophie In’t Veld.