EŽTT nusprendė, kad Graikijos registruotų partnerysčių įstatymas diskriminuoja tos pačios lyties poras

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje „Vallianatos ir Mylonas prieš Graikiją“ (Nr. 29381/09 ir 32684/09), kuriuo konstatavo, kad 2008 metais Graikijos priimtas civilinės partnerystės įstatymas, suteikiantis galimybę įregistruoti partnerystę tik skirtingos lyties poroms, pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 14 (diskriminacijos uždraudimas) ir 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) straipsnius. Pareiškėjai skundžiasi, kad Graikijos vyriausybės nutarimas dėl partnerystės tiesiogiai diskriminuoja homoseksualias poras, iš kurių atimama galimybė oficialiai įteisinti savo santykius.

Teismas pareiškė, kad tos pačios lyties poros, kaip ir heteroseksualūs asmenys, sugeba užmegzti stiprius ir ilgalaikius ryšius, todėl homoseksualių sąjungų teisinis statusas turi būti prilygintas skirtingos lyties porų statusui. Graikijos vyriausybė teigia registruotos partnerystės įstatymu siekianti sustiprinti šeimos instituciją ir sumažinti nesantuokoje gimusių vaikų diskriminaciją. EŽTT konstatavo, kad nėra jokios svarios priežasties atsisakyti taikyti įstatymo nuostatas ir homoseksualioms poroms, priešingai, valstybė privalo imtis visų priemonių, kad būtų panaikinta mažumų grupių diskriminacija kaip to reikalauja konvencijos įsipareigojimai. Strasbūro teisėjai, tarp jų ir Lietuvos atstovė D. Jočienė, įpareigoja Graikiją per tris mėnesius nuo teismo sprendimo sumokėti pareiškėjams 16 000 eurų ir padengti teismo išlaidas.

Pasak Tomo Vytauto Raskevičiaus, LGL projektų vadovo:

„Europos Žmogaus Teisių Teismas žengė dar vieną svarbų žingsnį, pripažindamas tos pačios lyties porų teisę į šeimos gyvenimo gerbimą. Teismas konstatavo, jog, suteikdama alternatyvų teisinį pripažinimą nesusituokusioms poroms registruotos partnerystės pavidalu, valstybė narė negali diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindu, ignoruodama tos pačios lyties šeimų legitimius poreikius. Svarbu pažymėti, jog Teismo sprendime tiesiogiai minimas ir teisinis reguliavimas Lietuvoje – po šio EŽTT sprendimo mūsų šalis tapo vienintele valstybe Europos Taryboje, numatančia teorinę registruotos partnerystės galimybę tik skirtingos lyties poroms. Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL sveikina šį Strasbūro teismo sprendimą ir kviečia Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjus imtis ryžtingų žingsnių, užtikrinant tos pačios lyties porų šeiminio gyvenimo teisinę apsaugą.’

Lietuvos Civiliniame kodekse įtvirtintos nuostatos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos neveikia, nes nėra priimto atskiro partnerystę reglamentuojančio įstatymo. Kartu gyvenantys nesusituokę žmonės patiria nemažai problemų, ypatingai dėl turto dalybų, paveldėjimo ar vaikų išlaikymo. 2013 m. spalio mėnesį Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos parengtame Partnerystės įstatyme kalbama apie vyro ir moters partnerystę, bet homoseksualios poros ir toliau negalės teisiškai įforminti savo santykių. Ministerijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pasiūlytas projektas siekia apsaugoti partnerių bendrų vaikų interesus, užtikrinant jų teisę į visavertį auklėjimą, aprūpinimą ir būstą. Akivaizdu, kad toks Civilinio kodekso pataisas projektas nusižengia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms.

Šiuo metu 17 Europos Tarybos šalių numato galimybę sudaryti civilinę partnerystę tos pačios lyties poroms, 12 valstybių pripažįsta homoseksualų santuoką, kitos, tarp jų Latvija, Estija ir Lenkija, svarsto partnerystės įstatymo projektą.

Kontaktinis asmuo: Vladimiras Simonko, LGL Valdybos pirmininkas.

Mobilus telefonas: +370 612 58211