Europos Teisingumo Teismas: mažesnė pensijos išmoka tos pačios lyties partneriams prieštarauja ES teisei

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2011 m. gegužės 11 d. paskelbė reikšmingą prejudicinį sprendimą, susijusį su bendrųjų principų ir pirminės bei antrinės Sąjungos teisės nuostatų dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu užimtumo ir profesinėje srityje išaiškinimu.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą buvo pateikę Vokietijos teismai byloje Jürgen Römer prieš laisvąjį ir Hanzos miestą Hamburgą (Jürgen Römer v. Freie und Hansestadt Hamburg, bylos Nr. C-147/08) dėl pastarojo atsisakymo suteikti Jürgen Römer reikalaujamo dydžio papildomą senatvės pensiją, atsižvelgiant į tai, kad buvęs Jürgen Römer darbdavys taikė apskaičiavimo metodą, kuris palankesnis susituokusiems pensininkams nei pensininkams, kurie, kaip Jürgen Römer, pagal Vokietijos teisę yra įregistravę partnerystę.
Prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas iš esmės pripažino, jog jei šalies narės įstatymai numato vienos lyties asmenų civilinę partnerystę ir toks numatytasis reguliavimas yra savo teisine ir faktine padėtimi panašus į santuoką, mažesnės papildomos senatvės pensijos mokėjimas asmenims, esantiems registruotoje partnerystėje lyginant su asmenimis sudariusiais santuoką, yra tiesioginė diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu.
Tokiu būdu Teisingumo Teismas papildė savo ligšiolinę jurispridenciją užimtumo ir profesinėje srityje –  2008 m. balandžio 1 d. sprendime byloje Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen priimtą poziciją dėl atsisakymo skirti partnerystę įregistravusiam vyrui našlio pensiją, priklausančią pagal mirusio partnerio privalomąjį profesinį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų po apdraustojo mirties likusiam gyvam sutuoktiniui.
Su visu Teisingumo Teismo sprendimo (anglų k.) tekstu galite susipažinti Teismo svetainėje.