Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos po 2015 metų

Š. m. birželio 9 dieną plenarinės sesijos Strasbūre metu Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją dėl Europos Sąjungos (ES) lyčių lygybės strategijos po 2015 metų, kurioje ragina nustatyti aiškesnius būsimos strategijos tikslus ir užtikrinti veiksmingesnę jos įgyvendinimo priežiūrą. Tai leistų pažaboti diskriminaciją darbo rinkoje, švietimo ir sprendimų priėmimo srityse, pažymėjo EP nariai.

Už rezoliucijos dėl Europos Sąjungos lyčių lygybės strategijos po 2015 metų priėmimą balsavo ir Lietuvos europarlamentarai Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Viktor Uspaskich, Zigmantas Balčytis ir Vilija Blinkevičiūtė. Prieš rezoliucijos priėmimą balsavo europarlamentarai Valdemar Tomaševski, Rolandas Paksas, Gabrielius Landsbergis, Algirdas Saudargas, susilaikė – Valentinas Mazuronis.

Rezoliucijoje Europos Komisija raginama parengti ir priimti naują Europos moterų teisių ir lyčių lygybės strategiją, kurioje kartu nurodyti konkretūs veiksmai, kaip stiprinti įvairių moterų grupių, apimančių neįgalias moteris, migrantes ir etninėms mažumoms priklausančias moteris, romų moteris, pagyvenusias moteris, vienišas moteris ir LGBTI asmenis, teises.

Balsuodami už ataskaitos priėmimą europarlamentarai pabrėžė būtinybę imtis stiprios ir ambicingos strategijos, kuria Europoje būtų įtvirtinta faktinė lyčių lygybė. „Nepaisant skirtumų, EP nariai susikoncentravo į pagrindinį tikslą – pasiekti tikrą lyčių lygybę Europoje. Rezoliucija taps geru pagrindu naujajai ES lyčių lygybės strategijai“, – pažymėjo EP pranešėja Maria Noichl (Socialistai ir demokratai, Vokietija).

EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateikta ataskaita dėl lyčių lygybės strategijos po 2015 metų ragina taikyti išplėstinę lyties sąvoką, kad nė vienas europietis nepatirtų su lytimi susijusio smurto ir diskriminacijos. EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas rekomenduoja patvirtinti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti, subalansuoti moterų ir vyrų atstovavimą savivaldybių tarybose bei parlamentuose valdybose, užtikrinti kokybiškas ir lengvai prieinamas paslaugas seksualinės ir reprodukcinės sveikatos, saugaus ir teisėto dirbtinio aborto ir kontracepcijos srityse, įgyvendinti lytinio švietimo programas mokyklose bei suteikti nepilnamečiams asmenims galimybę naudotis kontraceptinėmis priemonėmis.

„Europos Parlamentas jau užtikrino, kad lyčių lygybė – viena pamatinių europinių vertybių. Išnaudokite tinkamą akimirką, – toks mano patarimas Europos Komisijos atstovams. Apsauga nuo diskriminacijos yra esminė Europos Komisijos pareiga. 2015 metais atėjo laikas parodyti politinę lyderystę ir įtvirtinti lyčių lygybę be jokių išlygų,“ – ragino tarptautinės LGBTI organizacijos „ILGA-Europe“ vadovė Evelyne Paradis.

„Džiugu, kad EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ataskaitoje LGBT* asmenų teisėms skiriamas didelis dėmesys. Vis dėlto, esmingesnius pokyčius šiems asmenims atneštų Europos Komisijos pristatytas veiksmų planas LGBTI asmenų teisėms apsaugoti. LGBTI asmenų visoje Europoje poreikius atliepiančio veiksmų plano patvirtinimas ne tik sustiprintų jų apsaugą nuo diskriminacijos bei smurto, bet ir paskatintų Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas,“ – pabrėžė nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Parlamento priimtą rezoliuciją dėl ES lyčių lygybės strategijos po 2015 metų ir tikisi jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Komisiją dar šiais metais pristatyti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti, o Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuvą, imsis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.