Europos Parlamentas patvirtino pagrindinių žmogaus teisių padėties ES ataskaitą

Š. m. gruodžio 13 dieną Europos Parlamentas patvirtino detalią pagrindinių žmogaus teisių, įskaitant ir LGBT* žmogaus teises, padėties Europos Sąjungoje (ES) ataskaitą. Ataskaitoje vertinama, kaip pagrindinės teisės įgyvendinamos ES, ir kokių priemonių būtina imtis norint įgyvendinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos keliamus standartus.

Ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie LGBT* žmogaus teisių padėtį Europos Sąjungoje. Priimta ataskaita Europos Parlamentas ragina imtis priemonių siekiant pasipriešinti homofobiniams ir transfobiniams neapykantos nusikaltimams (par. 123); skatinti nediskriminavimą (par. 55); užtikrinti laisvą Europos piliečių, įskaitant vienalytes poras ir jų vaikus, judėjimą ES erdvėje (par. 137); skatinti galimybę įsidarbinti ir gauti prekes bei paslaugas be diskriminacijos (par. 124).

Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso teikimu į Europos Parlamento patvirtintą ataskaitą įtrauktos ir svarbios priemonės dėl translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos. Ataskaitoje pabrėžiama būtinybė depatologizuoti lytinę tapatybę, o Europos Komisija raginama tęsti savo darbą bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacija, siekiant užtikrinti, kad Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK) „lyties tapatybės sutrikimai“ būtų išbraukti iš psichikos ir elgesio ligų sąrašo.

Frakcijos pataisa, kuria siūlyta aktyviai paraginti „uždrausti žalingas interseksualių vaikų medicinines operacijas“, Europos Parlamento buvo atmesta.

„Europos Parlamento patvirtinta ataskaita rodo, kad Europos Sąjunga atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant pagrindinių žmogaus teisių apsaugą. Europos Vadovų Taryba privalo imtis priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą ir taip užtikrinti, kad diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu būtų uždrausta visose srityse, kuriose šiuo metu ES teisėje įtvirtintas diskriminacijos draudimas negalioja,“ – pabrėžė Europos Parlamento vicepirmininkė ir LGBTI teisių grupės vadovė Ulrike Lunacek.

„Nepaisant Europos Komisijos pristatyto veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti, Komisija dažnai užima pernelyg neryžtingą poziciją. Lyderystės trūkumas, kai tarp ES valstybių narių stinga sutarimo, neigiamai veikia LGBTI asmenų padėtį. Raginame Komisiją greičiau ir griežčiau reaguoti į teisinį ir politinį neteisingumą,“ – pridūrė europarlamentaras ir LGBT* teisių grupės pirmininkas Daniele Viotti.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Parlamento paramą LGBT* žmogaus teisėms patvirtinant išvadas dėl pagrindinių žmogaus teisių, įskaitant ir LGBT* žmogaus teises, padėties Europos Sąjungoje ataskaitą ir tikisi, jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.