Europos Komisijoje – įtrauki žmogiškųjų resursų politika

Priėmus Įvairovės ir įtraukties chartiją Europos Komisija ėmėsi įgyvendinti naują žmogiškųjų resursų politiką. Europos Komisija paskelbė sieksianti, kad Komisijoje moterys užimtų bent 40 proc. vadovaujančių pareigų.

Šiais veiksmais siekiama sukurti geresnę darbo aplinką visiems darbuotojams – įskaitant moteris, neįgaliuosius, lesbietes, gėjus, biseksualius, transeksualius ir interseksualius (LGBTI) asmenis bei vyresnio amžiaus darbuotojus. Bus imtasi konkrečių veiksmų siekiant išnaudoti visų Komisijos darbuotojų stipriąsias puses.

„Mes norime, kad mūsų darbuotojai būtų vertinami ir priimti, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos ar negalios. Skatindami įvairovę būsime kūrybiškesni ir pasieksime geresnių rezultatų savo piliečiams“, – pabrėžė eurokomisaras Guntheris H. Oettinger.

Vienodų galimybių darbovietė: vadovaujančiose pareigose bent 40 proc. moterų

Be Įvairovės ir įtraukties chartijos, Europos Komisija paskelbė aiškias priemones siekiant padidinti moterų skaičių vadovaujančiose pareigose bent iki 40 proc. iki 2019 m. lapkričio 1 d. Šios priemonės numato individualias kvotas visiems Komisijos departamentams pirmą kartą skiriant skyriaus vadovą. Departamentai, negalintys įgyvendinti šių tikslų, prieš priimant galutinį sprendimą dėl paskyrimo, bus raginami pritraukti kandidatūrai tinkamas moteris.

Šios priemonės papildo anksčiau paskelbtas priemones, įskaitant pastangas atpažinti, vystyti ir palaikyti dirbančių moterų talentus, tikslinius mokymus bei mentorystę.

Kiekvienam darbuotojui patrauklesnė darbovietė: Komisijos įvairovės ir įtraukties strategija

Europos Komisijos įvairovės ir įtraukties strategija orientuota į keturias pagrindines tikslines grupes: moteris, darbuotojus su negalia, LGBTI asmenis ir vyresnio amžiaus darbuotojus.

Strategija apima įvairias priemones, kuriomis siekiama spręsti kiekvienos iš šių grupių problemas:

  • Moterims – specialios vadovavimo programos ir parama naujiems bei jau egzistuojantiems moterų tinklams;
  • Darbuotojams su negalia – dalyvavimas planuojant prieinamumą ir mobilumą Europos Komisijos pastatuose;
  • LGBTI asmenims – sąmoningumo didinimo užsiėmimai bei apmokymai vadybininkams bei darbuotojams, ypač siekiant spręsti nesąmoningo šališkumo problemas;
  • Vyresnio amžiaus darbuotojams – sekti, ar jie nesusiduria su diskriminacija pretenduojami į naujas pozicijas.

Ši strategija pradės stebėjimo, pranešimų priėmimo ir tolesnio pasiūlytų priemonių tobulinimo procesą. Pirmoji įvairovės ir įtraukties strategijos įgyvendinimo Europos Komisijoje ataskaita bus paskelbta 2018 m. pavasarį.