Europarlamentas ragina aktyviau kovoti su tautinių ir seksualinių mažumų diskriminavimu

Europos Parlamentas (EP) ragina sustiprinti kovą su tautinių ir seksualinių mažumų atstovų diskriminavimu. Š. m. vasario 7 dieną priimtoje rezoliucijoje teigiama „kad Europos Sąjungos (ES) atsakomybė yra saugoti ir skatinti mažumų teises“, todėl esą būtina tobulinti ES teisės aktų sistemą.

Politikai išreiškė susirūpinimą, kad diskriminacija dėl etninės kilmės apklausose minima kaip labiausiai paplitusi diskriminacijos forma, o diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos atvejų labai padaugėjo. Anot jų, „su mažumomis susiję klausimai ES darbotvarkėje neužima pakankamai svarbios vietos“, o ES „neturi veiksmingų priemonių, kad galėtų stebėti, kaip gerbiamos mažumų teisės“.

ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) esą turėtų vykdyti griežtesnę tautinių mažumų diskriminacijos stebėseną, o valstybės – savo teisės aktais užtikrinti, kad mažumoms priklausantys asmenys nebūtų diskriminuojami, kaip to reikalauja tarptautinės normos. EP pasmerkė bet kokį valstybės pareigūnų vykdomą mažumoms priklausančių asmenų diskriminavimą ir ragina prireikus taikyti sankcijas.

Komisija turėtų „imtis ryžtingesnių veiksmų kovojant su LGBTI asmenų diskriminacija ir homofobija, įskaitant konkrečias teisines priemones“, taip pat „užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų Laisvo judėjimo direktyvą“, o LGBTI asmenys ir jų šeimos nariai galėtų naudotis laisvo judėjimo teisėmis. Savo ruožtu valstybės raginamos daugiau investuoti į atitinkamą švietimą ir ugdymą „skirtingais etapais“, siekiant užkirsti kelią patyčioms ir struktūriškai kovoti su homofobija.