ET Žmogaus teisių komisaras: „Vienalyčių porų civilinė partnerystė yra lygybės klausimas“

Š. m. vasario 21 dieną Europos Tarybos (ET) Žmogaus teisių komisaras Nilsas Muižnieksas paskelbė kreipimąsi, kuriame pabrėžiama, kad tos pačios lyties asmenų civilinė partnerystė yra piliečių lygybės prieš įstatymą klausimas. ET Žmogaus teisių komisaro teigimu, civilinė santuoka, sąjunga arba partnerystė apibrėžia teises, pareigas ir privilegijas, kurias valstybė suteikia nuolatinius santykius kuriančioms poroms. Todėl, Komisaro įsitikinimu, valstybė negali diskriminuoti tos pačios lyties porų nesudarydama galimybės įregistruoti civilinę partnerystę.

Europoje ir visame pasaulyje ryškėja tendencija vienalytėms poroms suteikti lygiavertį santykių pripažinimą. Dar 1989 metais Danijoje buvo priimtas tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymas, o 2011 metais Nyderlanduose įteisinta tos pačios lyties asmenų santuoka. Šiandien 47-ios pasaulio valstybės, 27-ios iš jų – Europos Tarybos narės, garantuoja vienos ar kitos formos teisinį vienalyčių porų santykių pripažinimą. Vis dėlto, kai kurios Europos Tarybos narės, tarp jų ir Lietuva, nesiima pakankamai priemonių, kad apsaugotų vienalyčių porų teises.

ET Žmogaus teisių komisaras pateikia rekomendacijas siekiant panaikinti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos šeimos teisių srityje:

  • 20 Europos Tarybos valstybių narių, kurios nesuteikia tos pačios lyties poroms jokios formos teisinio pripažinimo, privalo imtis efektyvių priemonių siekiant priimti bent jau vienalyčių porų civilinę partnerystę įtvirtinantį įstatymą;
  • Visos valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų priimtas įstatymas, kuris įtvirtintų tokias pačias teises ir pareigas tiek priešingos lyties, tiek tos pačios lyties asmenų poroms; tame tarpe socialinę apsaugą, mokesčius, darbo ir pensijos išmokas, judėjimo laisvę, teisę į šeimos susijungimą, tėvystės ir paveldėjimo teises;
  • Valstybės narės turi skatinti pagarbą lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų atžvilgiu ir kovoti su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės vykdant žmogaus teisių švietimo ir informuotumo didinimo kampanijas.

Tos pačios lyties porų teisės įregistruoti santykius įtvirtinimas iš tokias teises jau turinčių priešingos lyties porų nieko neatima. Ši teisė netaps menkesnė ar silpnesnė vien dėl to, kad ja galės pasinaudoti daugiau žmonių. Teisinio tos pačios lyties porų santykių pripažinimo tendencijos atliepia esamą situaciją ir poreikį užtikrinti lygiavertes visų porų teises įregistruoti savo santykius. Mūsų visuomenė pasižymi individų, santykių ir šeimų įvairove. Atėjo laikas tai įvertinti kaip turtą, o ne trūkumą.