ET Žmogaus teisių komisaras: „Europa nepaiso interseksualių asmenų teisės į fizinę ir emocinę vienovę“

Š. m. gegužės 12 dieną Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją (angl. akronimas ‘IDAHOT’) proga Juodkalnijoje vykstančiame Europos tarpvyriausybiniame forume, kuriame dalyvauja ir asociacijos LGL atstovai, buvo pristatyta Europos Tarybos (ET) Žmogaus teisių komisaro Nilso Muižniekso pateikta ataskaita „Žmogaus teisės ir interseksualūs asmenys“ (angl. „Human Rights and Intersex People), kurioje pateikiamos aukščiausiais interseksualių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais grindžiamos rekomendacijos.

„Europiečiams trūksta supratimo apie skaudžias interseksualių asmenų gyvenimo istorijas bei jų patiriamus pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus. Visuomenėje galiojantys „vyriškumo“ bei „moteriškumo“ standartai socialiai pateisina be interseksualaus nepilnamečio asmens sutikimo atliekamas priverstines medicinines procedūras, kurios lemia nebepataisomą lyties priskyrimą ir sterilizaciją bei skatina visuomenės abejingumą,“ – komentavo ET Žmogaus teisių komisaras pristatydamas ataskaitą.

ET Žmogaus teisių komisaro ataskaitoje „Žmogaus teisės ir interseksualūs asmenys“ didelis dėmesys skiriamas medicininėms, teisinėms ir administracinėms kliūtims, kurios trukdo interseksualiems individams pilna apimtimi naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis. „Šios ataskaitos paskelbimas rodo mano siekį pateikti kuo išsamesnes gaires šios apleistos žmogaus teisių problemos sprendimui,“ – tikino N. Muižnieksas.

Pagrindinis šio dokumento tikslas – informuoti nacionalines vyriausybes bei specialistus apie žmogaus teisių etikos raidą, pristatyti aukščiausius tarptautinius interseksualių asmenų teisių apsaugos standartus bei gerąją Europos valstybių praktiką siekiant pilna apimtimi užtikrinti visapusišką interseksualių individų socialinę integraciją. ET Žmogaus teisių komisaras rekomenduoja panaikinti bet kokius teisinio asmens dokumentų pripažinimo siekiantiems interseksualiems asmenims keliamus medicininius reikalavimus, užtikrinti šių asmenų teisę susipažinti su visais medicininiais dokumentais, didinti visuomenės informuotumą apie specifines interseksualių asmenų patiriamas problemas, vykdyti profesinius mokymus šiais klausimais bei gerinti interseksualiems nepilnamečiams asmenims ir jų tėvams teikiamas konsultacines paslaugas.

„Europos valstybės pernelyg vangiai pripažįsta interseksualių asmenų teises ir nepakankamai puoselėja jų atstovaujamą lyčių įvairovę. Nepaprastai svarbu kuo greičiau reglamentuoti bet kokių priverstinių medicininių procedūrų draudimą, gerbti interseksualių individų laisva valia priimtą sprendimą neatlikti „korekcinės“ operacijos, nutraukti asmenų, kurių anatominės savybės nepriklauso išimtinai vienai lyčių, patologizaciją, užtikrinti visapusišką žmogaus orumo apsaugą ir asmens teisę į laisvą apsisprendimą teisinio asmens dokumentų pripažinimo proceso metu,“ – pabrėžė ET Žmogaus teisių komisaras.

„ET Žmogaus teisių komisaro paskelbta ataskaita parodo tvirtą Europos Tarybos įsipareigojimą siekiant įtraukti interseksualių asmenų patiriamas problemas į nacionalinių vyriausybių darbotvarkes. Šia ataskaita Europos Taryba siunčia esminę žinutę valstybių narių valdžios atstovams: šiuolaikiniai teisės ir medicinos standartai turėtų būti grindžiami aukščiausiais interseksualių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais. Visų Europos valstybių, tame tarpe ir Lietuvos, įstatymų leidėjai privalo imtis veiksmų, kad nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių įstatymai užtikrintų teisinę interseksualių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos. Valdžios atstovai privalo konsultuotis su pačiais interseksualiais žmonėmis bei jų teises atstovaujančiomis organizacijomis, o ne vienašališkai priimti su interseksualių asmenų teisėmis ir gerove susijusius įstatymus ir sprendimus,“ – komentavo asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina ET Žmogaus teisių komisaro Nilso Muižniekso ataskaitoje „Žmogaus teisės ir interseksualūs asmenys“ išreikštą paramą interseksualių asmenų teisėms ir tikisi, jog šalies valdžios institucijos pripažins interseksualių asmenų teisių pažeidimus ir į savo darbotvarkę įtrauks šių problemų svarstymą. Asociacija LGL primena, kad Malta, Norvegija ir Suomija kol kas išlieka vienintelėmis Europos valstybėmis, kurių teisėje įtvirtinta interseksualių asmenų žmogaus teisių apsauga. Asociacija LGL viliasi, jog, siekiant skatinti socialinę interseksualių asmenų integraciją bei kovoti su diskriminacijos apraiškomis, Lietuvoje bus suformuota ir įgyvendinta principinė interseksualių asmenų socialinės grupės egzistavimą pripažįstanti pozicija. Interseksualūs individai yra ypatingi, unikalūs ir saviti mūsų bendruomenės nariai, savo asmeniniu indėliu prisidedantys prie mūsų visuomenės įvairovės ir su ja susijusio socialinio dialogo. Nors interseksualių asmenų bendruomenė ir nėra gausi savo skaičiumi, tačiau kalbant apie įvairių socialinių grupių integraciją, svarbūs ne kiekybiniai rodikliai, o pats principas. Principas, jog kiekvienas žmogus nusipelno teisės būti savimi.