ET generalinis sekretorius: „Europiečiai turi užtikrinti teisę į saviraiškos laisvę bei taikius susirinkimus.“

Birželio 6 – 7 dienomis Vilniuje lankysis Europos Tarybos generalinis sekretorius Thorbjørn Jagland. Vizito metu bus aptarti Lietuvos ir Europos Tarybos tarpusavio santykiai bei prioritetai artėjant mūsų šalies pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai. Be to, bus paliesti mažumų ir žmogaus teisių padėties Europos Sąjungoje klausimai.

Generalinis sekretorius yra išreikškęs poziciją, jog nusikaltimas, padarytas siekiant išreikšti neapykantą dėl asmens (-ų) seksualinės orientacijos ar lytinio tapatuma, yra pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas. „Europiečiai turi užtikrinti teisę į saviraiškos laisvę bei taikius susirinkimus. Deja, kai kuriose valstybėse narėse iki šiol trūksta įstatymų, tiesiogiai ar netiesiogiai užkertančių kelią diskriminacijai seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais. Raginu šias valstybes glaudžiau bendradarbiauti su Europos Taryba tam, kad būtų užtikrinta, jog LGBT bendruomenė galėtų visapusiškai naudotis jai priklausančiomis žmogaus teisėmis,“ teigė Thorbjørn Jagland.