Estijos teismas įpareigojo apskrities valdžią į gyventojų registrą įtraukti vienalytę santuoką

Talino apygardos teismas atmetė žemesnės instancijos teismo nutartį ir įpareigojo Harjumos apskrities administraciją įtraukti į Estijos gyventojų registrą duomenis apie Švedijoje registruotą dviejų vyrų sudarytą santuoką.

2015 metais Harjumos administracija atsisakė Estijos gyventojų registre užregistruoti Estijoje gyvenančio Švedijos piliečio Atso Jooritso ir kito vyro santuoką, sudarytą Švedijoje. Valdininkai savo sprendimą motyvavo tuo, kad Estijos įstatymai nepripažįsta tos pačios lyties asmenų santuokų, o kitos valstybės įstatymo taikymas akivaizdžiai pažeistų bendruosius Estijos teisės principus ar visuomenės tvarką.

A.Jooritsas kreipėsi į pirmos instancijos Talino administracinį teismą, kuris patvirtino Harjumos apskrities administracijos sprendimą. Tuomet jis apskundė šią nutartį Talino apygardos teismui, kuris nusprendė, kad visos užsienyje įregistruotos santuokos turi būti užregistruojamos Estijos gyventojų registre, kai asmuo apsigyvena Estijoje arba jam suteikiama Estijos pilietybė.