ES valstybės narės ragina įgyvendinti veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti

Š. m. kovo 7 dieną Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) posėdžio metu 27-ių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių atstovai išreiškė nedviprasmišką paramą LGBTI asmenų teisėms paragindami Europos Komisiją imtis realių veiksmų siekiant įgyvendinti veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti. Europos Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų iniciatyvos priimti lyčių ir LGBTI lygybės priemones nepalaikė tik Vengrija.

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje priimtomis LGBTI lygybės priemonėmis Europos Komisija raginama iki š. m. pabaigos pateikti ataskaitą dėl veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti įgyvendinimo. ES valstybės narės taip pat prašo ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) toliau vykdyti novatorišką LGBTI asmenų padėties Europos Sąjungoje apklausą.

„Europos Sąjungos valstybės narės  išreiškė paramą LGBTI asmenų lygybei Europoje. 27-ios ES valstybės narės Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje palaikė lyčių ir LGBTI lygybės priemones. Tai rodo augantį poreikį siekti progreso LGBTI žmogaus teisių srityje“ – komentavo tarptautinės LGBTI organizacijos „ILGA-Europe“ vadovė Evelyne Paradis.

„Apmaudu, kad nepavyko pasiekti vienbalsio ES valstybių narių balsavimo šiuo klausimu dėl Vengrijos veto. Vis dėlto balsavimas Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje parodė, kad ES valstybės narės palaiko Europos Komisijos veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti. Šiuo vieningu balsavimo ES valstybės narės taip pat aiškiai parodė, kad progreso LGBTI žmogaus teisių srityje būtina siekti jau dabar,“ – pabrėžė Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą Europos Sąjungos valstybių narių paramą LGBTI žmogaus teisėms priimant LGBTI lygybės priemones ir tikisi, jog ryžtinga Europos Sąjungos pozicija paskatins Europos Komisiją ir ES valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant LGBTI žmogaus teisių progreso Europoje.