ES Teisingumo Teismas: kraujo donorystė negali būti apribota dėl seksualinės orientacijos

Š. m. balandžio 29 dieną Europos Sąjungos (ES) Teisingumo Teismas priėmė nutarimą, jog neterminuotas draudimas homoseksualiems ir biseksualiems vyrams tapti kraujo donorais gali būti proporcingas tik griežtos būtinybės atvejais ir jeigu nėra kitų alternatyvų sunkių užkrečiamų ligų perdavimui kraujo recipientams sustabdyti.

ES Teisingumo Teismo nutartyje pažymima, kad Europos Sąjungos valstybės narės yra nepriklausomos priimti sprendimą dėl kraujo donorystės, atsižvelgiant į situaciją konkrečioje šalyje. Vis dėlto, teismas pripažino, jog daugelyje ES šalių dėl seksualinės orientacijos homoseksualiems ir biseksualiems vyrams taikomi kraujo donorystės apribojimai yra neproporcingi, diskriminuojantys ir skatina šių asmenų stigmatizaciją visuomenėje.

2009 metais vienas gydytojas Prancūzijoje atsisakė paimti donoro Geoffrey Leger kraujo tuo pagrindu, kad šis turėjo lytinių santykių su kitu vyru. G. Leger kreipėsi į aukščiausios instancijos ES teismą, prašydamas išaiškinti, ar nuolatinis tokio pobūdžio draudimas neprieštarauja ES įstatymams.

Draudimas homoseksualiems ir biseksualiems vyrams tapti kraujo donorais dėl išaugusios ŽIV perdavimo rizikos Prancūzijoje įvestas 1983 metais. Panašūs diskriminuojantys teisės aktai galioja ir Lietuvoje bei daugelyje Europos Sąjungos valstybių, išskyrus Italiją, Ispaniją, Portugaliją ir Lenkiją.

„Nors nuolatinis draudimas, kurį numato Prancūzijos įstatymai, padeda sumažinti užkrečiamų ligų perdavimo pacientams pavojų, gali būti pažeistas proporcingumo principas,“ – konstatavo ES Teisingumo Teismas, kartu užsimindamas apie sveikatos tikrinimo kaip alternatyvos homoseksualių ir biseksualių vyrų donorystės draudimui galimybę. „ŽIV įmanoma nustatyti efektyviomis priemonėmis ir taip užtikrinti aukštą recipientų sveikatos apsaugos lygį,“ – pažymima teismo nutarime.

Š. m. balandžio 3 dieną Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja priėmė kraujo donorystės reglamentavimo pataisą, kuria siekiama panaikinti diskriminuojantį draudimą homoseksualiems ir biseksualiems vyrams tapti kraujo donorais. Šalies sveikatos apsaugos ministrė Marisol Touraine išreiškė pritarimą šių nuostatų panaikinimui: „Privalome užtikrinti visišką kraujo recipientų saugumą, tačiau nė vieno asmens teisė tapti kraujo donoru neturi būti apribota vien dėl jo seksualinės orientacijos“.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL primena, kad 2011 metais LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo homoseksualaus vyro skundą dėl draudimo tapti kraujo donoru seksualinės orientacijos pagrindu. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, jog tokia praktika prieštarauja LR Lygių galimybių įstatymui ir pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai pakeisti reikalavimus dėl kraujo donorystės. Nepaisant to, šie reikalavimai kraujo donorams išlieka.

Asociacija LGL sveikina ES Teisingumo teismo išaiškinimą dėl daugelyje Europos Sąjungos šalių galiojančių teisės tapti kraujo donoru apribojimų asmens seksualinės orientacijos pagrindu ir tikisi, jog atsakingos Lietuvos institucijos imsis priemonių siekiant pakeisti kraujo donorystės sąlygas ir panaikins diskriminuojančio pobūdžio klausimus, kai seksualinės orientacijos pagrindu atsisakoma priimti donorų kraują.

„ŽIV prevencija privalo būti bendru visų Europos šalių prioritetu. Tačiau efektyvi kraujo recipientų sveikatos apsauga negali tapti pretekstu didinti homoseksualių ir biseksualių asmenų stigmatizaciją visuomenėje. Svarstantieji galimybę tapti kraujo donorais elgsis sąmoningiau, jei sveikatos apsaugos institucijos viešai deklaruos, jog atsižvelgs ne į asmens seksualinę orientaciją, o seksualinio elgesio atsakingumą,“ – pabrėžė asociacijos LGL advokacijos koordinatorė Sigita Rukšėnaitė.