ES pareiškimas tematiniuose debatuose „Diskriminacija seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto pagrindais“ (2012-09-18)

Ministrų pavaduotojų komiteto 1151 susitikimas 2012 rugsėjo 18-19 d.

Europos Sąjunga yra susirūpinusi dėl ir smerkia netoleranciją ir diskriminaciją lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų atžvilgiu Europos Tarybos valstybėse narėse. Tokia diskriminacija yra nepriimtina šiandieninėje Europoje ir pažeidžia žmogaus teises. Visos žmogaus teisės įskaitant saviraiškos laisvę ir susirinkimų laisvę galioja vienodai visiems asmenims įskaitant LGBT asmenis. Europos Sąjunga smerkia kiekvieną homofobijos ir transfobijos pasireiškimo aktą.

Europos Sąjunga tvirtai remia Europos Tarybos veiklą siekiant įveikti visų formų diskriminaciją prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis. Europos Sąjunga yra pasirengusi sustiprinti bendradarbiavimą su Europos Taryba šioje srityje – kaip tai yra numatyta ES Žmogaus teisių ir demokratijos strateginėje struktūroje ir veiksmų plane (angl. EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy) – papildymo pagrindu. Ypač ES yra pasirengusi vystyti strategiją bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, įskaitant šalis Europos Tarybos viduje.

Dėl galimų bendradarbiavimo priemonių, ES priima Generalinio sekretoriaus pasiūlymą, išdėstytą dokumente SG/Inf(2012)24, išplėsti visoms Europos Tarybos valstybėms narėms ES Pagrindinių teisių agentūros metodologiją duomenų apie LGBT rinkimui.

ES taip pat laukia apžvalgos apie Europos Tarybos Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 Dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės įgyvendinimą, svarbų pamatinį dokumentą Europos Tarybos valstybėms narėms ir taip pat ES.

LGL vertimas pagal informaciją ES internetinėje svetainėje.