ES Pagrindinių teisių agentūros tyrimas atskleidžia LGBTI asmenų Europoje patiriamus iššūkius

Š. m. kovo 16 dieną Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė ataskaitą „Kalbant profesionaliai: iššūkiai siekiant LGBTI asmenų lygybės“ (angl. Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people), kuri atskleidžia iššūkius, su kuriais viešajame sektoriuje susiduria daugelis LGBTI asmenų visoje Europoje.

ES Pagrindinių teisių agentūros atliktame tyrime dalyvavusių sveikatos priežiūros specialistų, teisėsaugos pareigūnų ir mokytojų buvo klausiama apie efektyviausius įstatymus ir politiką siekiant skatinti LGBTI asmenų teises. Tyrime dalyvavusių viešojo sektoriaus darbuotojų atsakymai atliepia ir 2012 metais ES Pagrindinių teisių agentūros atliktos LGBTI asmenų Europoje apklausos rezultatus.

ES Pagrindinių teisių agentūros atliktas tyrimas rodo, kad daugelis sveikatos priežiūros specialistų, teisėsaugos pareigūnų ir mokytojų dirba turėdami ribotą, pasenusią ar klaidingomis nuostatomis paremtą informaciją. Dėl šios priežasties kovoti su LGBTI asmenų patiriama diskriminacija tampa dar sudėtingiau.

ES Pagrindinių teisių agentūros paskelbta ataskaita taip pat atskleidžia, kokias priemones geriausia pasitelkti siekiant didinti viešojo sektoriaus darbuotojų sąmoningumą LGBTI asmenų žmogaus teisių klausimais. Kaip pagrindiniai veiksniai siekiant pagerinti kasdienį LGBTI asmenų gyvenimą išskiriami specialūs mokymai viešojo sektoriaus darbuotojams, sąmoningumo didinimo kampanijos bei ES teisės aktų ir politikos tobulinimas.

ES Pagrindinių teisių agentūros atlikto tyrimo išvados rodo, kad kovos su diskriminacija misiją perkelti išimtinai nacionalinėms vyriausybėms nėra praktiška ir teisinga. Be to, vien teisės aktų egzistavimas nediskriminavimo neužtikrina. Tam, kad LGBTI asmenys jaustųsi apsaugoti nuo diskriminacijos kasdieniame gyvenime, nediskriminavimo įstatymai privalo būti veiksmingai ir sistemingai taikomi.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina ES Pagrindinių teisių agentūros paramą LGBT* žmogaus teisėms pristatant ataskaitą „Kalbant profesionaliai: iššūkiai siekiant LGBTI asmenų lygybės“ ir tikisi, jog ES Pagrindinių teisių agentūros atlikto tyrimo rezulatai paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas. LR Vyriausybei siūlome apsvarstyti galimybę įgyvendinti priemones, kurios siūlomos asociacijos LGL parengtame LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstituciniame veiklos plane.

Apie ES Pagrindinių teisių agentūros paskelbtą ataskaitą taip pat rašė naujienų portalas 15min.lt.