ES pagrindinių teisių agentūra: neapykantos nusikaltimai registruojami nepakankamai

Europos Sąjungos valstybės narės kartu su Europos Komisija (EK), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (EKRI) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (PTA) įkūrė darbo grupę kovai su neapykantos nusikaltimais Europos Sąjungoje, skelbiama ES agentūros 2014 m. žmogaus teisių ataskaitoje. Ši grupė sieks pagerinti diskriminacinių nusikalstamų veikų registravimo duomenis, sumažinti tokių nusikaltimų latentiškumą ir paskatinti nukentėjusiuosius siekti žalos atlyginimo. Dėmesys taip pat bus skiriamas teisėsaugos pareigūnų mokymams, kad šie gebėtų identifikuoti ir tinkamai reaguoti į neapykantos nusikaltimų atvejus.

Ataskaitoje nurodoma, kad vos penkios ES valstybės-narės pasižymi visapusišku (t.y. Belgija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Suomija ir Švedija) duomenų dėl neapykantos nusikaltimų registravimu. Lietuva, tuo tarpu, priskiriama prie antrosios šalių grupės, kurios duomenų rinkimas vertinamas „gerai“. Vis dėlto, ES agentūros duomenimis, bendra tendencija rodo, kad progresas registruojant nusikaltimus 2013-2014 m. laikotarpiu nejaučiamas.

Savo ataskaitoje ES agentūra išskiria keletą priežasčių, kurios turi lemiamos įtakos duomenų dėl neapykantos nusikaltimų rinkimui:

  1. policijos požiūris į neapykantos nusikaltimo aukas;
  2. visuomeninės kampanijos nukreiptos į stigmatizuojamas visuomenės grupes;
  3. tiksliniai teisėsaugos institucijų darbuotojų ir pareigūnų mokymai;
  4. nevyriausybinių organizacijų veikla;
  5. neregistruota arba latentinė nusikalstamumo dalis ir jos pokytis;
  6. valstybės vaidmuo ir jos formuojama politika nusikalstamų veikų duomenų rinkimo atžvilgiu.

LGL, siekdama atkreipti Lietuvos teisėsaugos institucijų dėmesį į opią diskriminacinių nusikaltimų problemą, 2016 m. kartu su užsienio partneriais organizuos tikslinius mokymus policijos pareigūnams, teismų ir prokuratūros sistemos darbuotojams.

Nuoroda į ES agentūros žmogaus teisių 2014 m. ataskaitą: Fundamental rights: challenges and achievements in 2014