Dažniausiai užduodami klausimai apie LGBT gairių pranešimą (Lunacek pranešimą)

Kitą savaitę (vasario 4 d.) Europos Parlamento (EP) nariai balsuos dėl pritarimo pranešimui dėl veiksmų plano  skirto Europos Sąjungos (ES) kovai su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (pranešimas prieinamas 24 kalbomis). Gruodį šiam pranešimui didžiule balsų persvara pritarė EP Pilietinių laisvių komitetas.

Europos Parlamento nariai gavo daugybę klausimų apie šį pranešimą. Be to, pasirašomos prieš jį nukreiptos peticijos, iškreipiančios minimo teksto turinį. Čia pateikiamas dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas, kuris bus nuolat atnaujinamas iki balsavimo, vyksiančio vasario 4 dieną.

Kas kalbama šiame pranešime?

Šiuo pranešimu raginama sudaryti naują kovos su homofobija ir transfobija ES veiksmų planą. Panašius planus ES jau vykdo – kovoja su diskriminacija dėl lyties, negalios ar priklausymo etninei grupei. ES teisė nuo diskriminacijos turi saugoti visus piliečius, net jei jie yra lesbietės, gėjai ar transseksualūs asmenys. Gyvenimas nebijant jokių grėsmių ir diskriminacijos nėra vien tik „asmeninis interesas” – tai žmogaus teisė.

Egzistuoja keletas mitų, susijusių su šiuo pranešimu. Vienas iš jų teigia, kad pranešimas pažeidžia subsidiarumo principą. Tačiau akivaizdu, kad taip nėra, nes 5 pranešimo skirsnis nustato, kad gairėmis turi būti paisoma Europos Sąjungai, jos agentūroms ir valstybėms narėms suteiktų kompetencijų.

Teigiama, kad pranešimas sukuria LGBT asmenims specialias teises ir taip pamina visuotines žmogaus teises. Tačiau minėtame pranešime net neužsimenama apie jokias specialias teises. Pranešime pateikiami siūlymai, užtikrinsiantys, kad pagrindinėmis teisėmis galėtų naudotis ir LGBT asmenys. Pavyzdžiui, pranešime rekomenduojama, kad Direktyva 2000/78 dėl lygių galimybių užimtumo ir profesinėje srityje būtų taikoma ir homoseksualių asmenų atžvilgiu, ir jie, kaip ir visi kiti, negalėtų būti atleidžiami iš darbo dėl savo asmeninių savybių.

Lunacek pranešimas taip pat kritikuojamas, nes jis neva skatina genderizmo teoriją (socialinės lyties teorija), kurios esmė yra, kad žmonės gali pasirinkti lytį. Atkreiptinas dėmesys, kad pranešime nėra tokio dalyko, kaip socialinės lyties teorija. Šiame pranešime minima lytinė tapatybė – individuali žmogaus savybė, kaip ir amžius, etniškumas ar seksualinė orientacija. Translyčiai asmenys susiduria su tam tikromis problemomis (pavyzdžiui, yra laikomi psichikos ligoniais), į kurias siekiama atkreipti dėmesį.

Taip pat nepagrįstai nuogąstaujama, kad dėl šio pranešimo nesutinkantys su gėjų teisėmis negalės teisėtai išreikšti savo nuomonės. Pabrėžtina, kad šis pranešimas neturės jokios įtakos saviraiškos laisvei. Pranešime prašoma Europos Komisijos peržiūrėti Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos apraiškomis, kad būtų baudžiama ir už smurto bei neapykantos LGBT asmenų atžvilgiu kurstymą.

Baiminamasi, kad pritarus šiam pranešimui, valstybių narių bendrojo lavinimo mokyklose bus privaloma mokyti apie homoseksualių asmenų patiriamas problemas. Tačiau iš tikrųjų pranešime siūloma atvirojo koordinavimo metodo pagalba palengvinti gerųjų praktikų mainus valstybių narių švietimo srityse.

Vienas iš sklandančių mitų, teigia, kad šis pranešimas įpareigos valstybes nares įteisinti tos pačios lyties porų santuokas, įvaikinimą, apvaisinimą in vitro (lot. in vitro – stikle, mėgintuvėlyje) ir surogatinę motinystę tos pačios lyties poroms. Būtina pabrėžti, kad pranešime apie tai niekur nėra kalbama. ES sutartys aiškiai nustato, kad ES negali pakeisti valstybių narių nacionalinės šeimos teisės. Pranešime siūloma užtikrinti, kad jau sudarytos santuokos ir partnerystės neišnyktų kertant sienas, ir taip nepaliktų šeimų, įskaitant ir vaikus, teisiniame vakuume.

Taip pat akcentuotina, kad pritarus pranešimui, nebus skiriamas papildomas finansavimas ILGA-Europe ar kitoms LGBT asmenų teises ginančioms organizacijoms. Pranešime apie pinigus ar finansavimą net neužsimenama.

Būtina pabrėžti ir tai, kad pranešimą parengė ne gėjų lobistai, siekiantys įgyvendinti homoseksualų darbotvarkę – pranešimas buvo parengtas išrinktų Europos Parlamento narių iš penkių skirtingų politinių grupių. Pilietinių laisvių komitete pranešimas susilaukė didelio palaikymo (40 balsavo už, 2 – prieš, 6 nariai susilaikė). Pranešimą palaikė socialistų-demokratų (S&D), ALDE (liberalų-demokratų), žaliųjų (Greens/EFA) ir Europos vieningųjų kairiųjų (GUE/NGL) politinių grupių nariai.

Bijoma ir, kad vaikai patirs taip vadinamos homoseksualų propagandos įtaką. Akcentuotina, kad tokios dalyko, kaip „homoseksualų propaganda“ tiesiog nėra. Pranešime skatinami lygybės ir pagarbos LGBT asmenų atžvilgiu principai.

Galiausiai teigiama, kad pranešime įtvirtinamas ES masto veto mechanizmas, priklausantis LGBT bendruomenei – toks mechanizmas niekur neveikia, ir jis Europos Sąjungoje būtų teisiškai neįmanomas.

Parengta pagal Europos Parlamento LGBT teisių intergrupės informaciją.