LGL savanorius įgalinęs savaitgalis

Sausio 25-26 dienomis LGL organizavo savanorių mokymus, į kuriuos atvyko 32 dalykiai, 11 iš tokių Lietuvos miestų kaip: Kaunas, Šiauliai, Klaipėda, Šilutė. Mokymai truko dvi dienas, Vilniaus senamiestyje įsikūrusiame Algirdo viešbutyje.

Pirma mokymų diena prasidėjo komandos formavimo užsiėmimais, kurie leido dalyviams geriau susipažinti. Šie užsiėmimai padėjo sukurti jaukesnę ir palankesnę atmosferą atviriems pokalbiams. Likusi savaitgalio dalis buvo skirta savo identiteto ir vertybių suvokimui, kadangi tai yra reikšminga LGBT* veiklos dalis.

Elono universiteto Lyderystės centro direktorė Ashley Fowler atvykusi iš JAV, pristatė LGBT teisių vystymąsi Lietuvoje ir Kroatijoje, palygindama politines ir socialines problemas. Šis pristatymas supažindino dalyvius su esama LGBT* situacija Lietuvoje ir leido užduoti rūpimus klausimus. Ashley vykusių mokymų metu taip pat prisidėjo prie kitų užsiėmimų išsamiau paaiškindama, kaip lyderystė, asmeninis identitetas ir vertybės siejasi su aktyvizmu.

_DSC0041

Ashley aptarė savo įspūdžius sakydama: „Man buvo garbė prisidėti prie LGL organizuotų savanorių mokymų. Tikra atgaiva sutikti tiek daug žmonių, kurie su užsidegimu norėjo daugiau sužinoti apie LGBT* situaciją Lietuvoje ir domėjosi, kaip galima asmeniškai prisidėti prie tokios veiklos. Aš esu sujaudinta matydama, kaip kiekvienas žmogus gali panaudoti savo individualius sugebėjimus tolimesniam LGBT* teisių judėjimui ateityje. Mokymai mane įkvėpė ir suteikė vilties ne tik mąstant apie šviesią LGL, bet ir visos Lietuvos ateitį.“

Užsiėmimų metu dalyviai buvo skatinami susimąstyti apie jų pačių asmeninį identitetą ir vertybes. Daugeliui dalyvių tai buvo pirmas kartas, kai jie galėjo saugiai diskutuoti apie LGBT* problemas su kitais žmonėmis. Kai kurie dalyviai atvyko iš nedidelių Lietuvos miestų ir miestelių, tad tai buvo pirmas jų susidūrimas su LGL organizacija ir su platesniu LGBT* judėjimu. Mokymų dalyvės Elenos Dapkūnaitės teigimu, „Veikla skirta LGBT* bendruomenei dažniausiai vyksta Vilniuje, tad šie užsiėmimai buvo svarbesni tiems, kurie atvyko iš mažesnių miestų. Jie galėjo bendrauti su LGL personalo nariais ir kitais savanoriais. Kadangi jie atvyko iš ne tokios draugiškos ir labiau homofobiškos aplinkos, nei čia gyvenantieji.“

Visi susirinkusieji buvo labai ištroškę žinių ir stengėsi atrasti naujų būdų, kaip galėtų prisidėti prie judėjimo. Dalyviai ne tik susipažino su jiems nauja informacija, bet ir atrado naują požiūrį į problemas, apie kurias nebuvo susimąstę prieš mokymus. Įvairialypė grupė sugebėjo vystyti sudėtingus pokalbius, reikalaujančius kritinio mąstymo. Dalyviui Mariui Gorochovskiui grupės įvairovė buvo ne tik naudinga kaip asmenybei bei aktyvistui, tačiau taip pat ir ryšių užmezgimui su kitais žmonėmis. Jis paaiškino: „Kai žmonės iš skirtingos socialinės aplinkos susitinka, įvyksta nuostabūs dalykai. Jie turi galimybę sužinoti apie kitus, pažinti save pačius, jie praplečia draugiškų LGBT* žmonėms pažįstamų ratą. Tai buvo esminė mokymų dalis: net jeigu ir ne visi gali savanoriauti, jie visi palaikys šias idėjas ir papasakos įspūdžius bei skleis toleranciją tarp savo draugų ir artimųjų.“ Mokymų metu buvo užmegzta daug pažinčių, kadangi susirinkę žmonės palaikė ir drąsino vieni kitus.

_DSC0038

Kai dalyviai geriau suprato savo asmenines vertybes, jie buvo raginami pasvarstyti, kokį vaidmenį galėtų atlikti savanoriaudami. Daugumai žmonių mokymai padėjo atrasti motyvacijos savanorystei ir suvokti, kaip jie galėtų panaudoti savo asmeninius gebėjimus ir įgūdžius prisidedant prie judėjimo už LGBT* teises plėtros.

Tokie renginiai kaip šie mokymai yra būtini vietinei LGBT* bendruomenei ir tolimesniam LGBT* teisių vystymuisi Lietuvoje. LGBT* asmenys ir jų draugai turi žinoti tai, kas vyksta Lietuvos politikos ir socialinėje srityje. Jie turi suprasti, kad turi įtakos ir gali prisidėti prie tautos pokyčių.

Nuo darbo LGL‘e pradžios savanorių koordinatorė Aliona Polujanova, prioritetą skiria vietinės bendruomenės švietimui bei mokymams skirtiems nagrinėti LGBT* klausimus, tam, kad jie taptų aktyvesni ir labiau matomi Lietuvoje. Ji artimai bendradarbiauja su savanoriais padėdama jiems atrasti savo potencialą ir palaikydama organizacinėje veikloje.

Aliona išreiškia savo nuomonę ir požiūrį apie mokymus: „Tai buvo mūsų antri mokymai, skirti LGBT* žmonėms ir jų draugams, kurie norėtų daugiau sužinoti apie LGL arba prisidėti prie mūsų veiklos. Džiaugiuosi matydama, kad žmonių, kurie nori prisidėti, paaukoti savo laiką ir energiją kilniam tikslui, skaičius auga kiekvieną mėnesį. Labai vertinu gausėjančią komandą ir kiekvieną iš jos narių pažįstu asmeniškai. Man didelė garbė būti šių nuostabių žmonių koordinatore. Po mokymų, nekantriai laukiu vienos iš mokymų dalyvių inicijuoto projekto, kuris bus skirtas LGBT* žmonių šeimų nariams ir draugams, kurie vis dar susiduria su sunkumais priimant savo artimuosius. Aš manau, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti žmonių padrąsinimui, sąmoningumo didinimui bei parodyti jiems, kaip galima tapti judėjimo už LGBT* teises dalimi.“

LGL vertina visus savanorius ir pripažįsta, kad, organizacijos efektyvumas auga, kai veikloje dalyvauja ir ją palaiko vietinės bendruomenės nariai. Šie savanorių mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos remiamą asociacijos „Lietuvos gėjų lyga” projektą „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“. Tokio pobūdžio edukacinius renginius bendruomenei organizacija ketina dažniau rengti ir ateityje.

Šveicarai2