„CHOICE”: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas

Plataus masto tyrimas, atliktas įgyvendinant europinį projektą „CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“, rodo, kad homofobinės, bifobinės ir transfobinės patyčios tebėra plačiai paplitusi Graikijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos mokyklų problema.

Sukuriant integruotą mechanizmą, skirtą spręsti smurto dėl lyties ir diskriminacijos atvejus mokyklos aplinkoje, „CHOICE“ siekia prisidėti prie įtraukių mokyklų skatinimo ir netolerancijos dėl lytinės tapatybės, lyties raiškos, seksualinės orientacijos prevencijos.

Tyrimus atliko projekto partnerės organizacijos, įskaitant internetinę apklausą ir tris tikslinių grupių su švietimo specialistais, moksleiviais ir tėvais diskusijas Graikijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje. Išvados rodo, kad homofobinės, bifobinės ir transfobinės patyčios mokyklose tebėra paplitusi problema ir kad mokyklos aplinka vis dar nėra svetinga, saugi ir draugiška LGBTI mokiniams.

CHOICE partneriai šiuo metu rengia modulius su veiklomis, kurios padidins vidurinių mokyklų specialistų gebėjimus remti įvairovę ir įtraukios mokyklos aplinkos kūrimą; paskatinti pranešimą apie smurto ir netolerancijos SOGI (seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės) pagrindais; sudaryti sąlygas aukoms ir patyčias pastebėjusius asmenims (ir galbūt patyčių iniciatorius) naudotis pagalbos paslaugomis; ir didinti mokyklos bendruomenės ir platesnės visuomenės informuotumą apie su SOGI susijusią diskriminaciją, patyčias, smurtą mokyklos aplinkoje.

Šios veiklos apima gebėjimų ugdymo programos, skirtos mokyklų specialistams, kaip įgyvendinti įvairovės politiką mokyklose, kūrimą; internetinės sistemos, skirtos pranešti apie smurto ir (arba) netolerancijos dėl SOGI atvejus mokyklos aplinkoje, kūrimą; taip pat nemokamai teikiamą emocinę paramą, kuri prieinama „KMOP“ internetinėje platformoje adresu livewithoutbullying.com.

Sekite mūsų veiklą!

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite apsilankyti projekto svetainėje: https://www.itsyourchoice.eu/

Kontaktai:  office@gay.lt

es-logo

Už šio pranešimo spaudai turinį visapusiškai atsako pranešimo autorius. Pranešime pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.