Bendradarbiavimas ir kova darbo rinkoje

Balandžio 17 d. Kaune įvyko trečiasis Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL teminio tinklo „Kova su diskriminacija visuomenėje ir darbo rinkoje“ seminaras „Diskriminacijos eliminavimas darbo rinkoje“. Jo metu kalbėta aktualiomis socialinės politikos įgyvendinimo šalyje temomis.

 

Įvykęs seminaras nagrinėjo dvi potemes – „Visuomenės nuostatų keitimas sprendžiant socialines problemas“ ir „Ką daryti, kad socialinė politika taptų jautresnė, labiau orientuota į konkretų žmogų“.

 

Lygių galimybių konsultantas Algis Davidavičius seminaro dalyviams skaitė pranešimą tema „Bendradarbiauti ir varžytis – ar varžytis ir kovoti?“, kuriame iškėlė aktualius visuomenės priešpriešos klausimus ir bandė į juos atsakyti pasitelkdamas kritinį mąstymą. Tuo tarpu seminaro pranešėja doc.dr. Irena Gailienė (Šiaulių universitetas) pateikė išsamią informaciją ir savo kaip mokslininkės įžvalgas tema „Altruizmas darbo rinkoje: problema ar dilema“. Pastarasis pranešimas susilaukė itin daug dėmesio ir diskusijų, nes šiandieninėje visuomenėje altruizmo ir užuojautos kitam žmogui ypač stokojame, buvo bandyta atsakyti, kodėl taip yra ir ką kiekvienas nuo savęs galime padaryti, kad atsirastų įsijautimas į kito žmogaus problemas ir situaciją. Projekto „EQUAL Angelas“ vadovas Renaldas Jančiauskas savo pranešime „Pabuskime ir pradėkime blaiviai mąstyti“ bandė atsakyti į klausimą, kaip žmogus keičia savo gyvenimą gyvendamas ir nuo kokių veiksnių priklauso pozityvios arba negatyvios krypties pasirinkimas.

 

Seminaro svečias iš Danijos, socialinės įmonės „Huset Venture“ direktorius Peter Jorgensen lietuviams pristatė danišką patirtį įgyvendinant socialinę politiką ir išsamiai pristatė savo įmonės įgyvendintą projektą, kurio metu perspektyviose darbo vietose, tokių kaip reklamos projektų ir informacinių technologijų kūrimas, buvo įdarbinti fizinę negalią turintys asmenys. Projekto „EQUAL Angelas“ socialinė vadybininkė Svetlana Šukevičiūtė pristatė savo kaip naujos specializacijos specialistės patirtį, dirbant tarpininkavimo įdarbinant neįgalius asmenis srityje Lietuvoje. Tuo tarpu projekto „Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą“ lektorė Dalia Budrienė seminaro dalyvius supažindino su įstatymų kūrimo ir monitoringo įtakos socialinės problemos efektyvumui galimybėmis bei esama situacija, kuri rodo, kad šalyje įstatymų kūrimo stebėjimas praktiškai yra neįgyvendinamas.

 

Tai buvo paskutinis teminio tinklo seminaras, kuriame visos jam priklausančios vystymo bendrijos kartu diskutavo aktualiomis diskriminacijos darbo rinkoje temomis. Gegužės 8 d. numatoma baigiamoji teminio tinklo konferencija, kuri vainikuos bendros veiklos įgyvendinimo rezultatus.

 

 

Projekto “Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą” parengta informacija