„Baltic Pride“ dalyvius sveikina eurokomisarė V.Jourova ir Kanados premjero atstovas LGBTIQ klausimais R.Boissonnault

Birželio 6 dieną Vilniuje įsikūrusiame Tolerancijos centre vykusios Tarptautinės „Baltic Pride“ žmogaus teisių konferencijos dalyvius pasveikino už teisingumą, vartotojų teises ir lyčių lygybę atsakinga Europos komisarė Vera Jourova bei Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau specialusis patarėjas LGBTIQ klausimais Randy Boissonnault.

„Baltic Pride” yra labai svarbus įvykis didinant LGBTI lygybės suvokimą. Lygybė – tai pagrindinė Europos Sąjungos vertybė, kurią mes turėtume skatinti kiekvienoje Sąjungos valstybėje, įskaitant ir Baltijos šalis“, – savo vaizdo sveikinime pabrėžia už teisingumą, vartotojų teises ir lyčių lygybę atsakinga Europos komisarė Vera Jourova. „2015 metais Europos Komisija paskelbė LGBTI lygybės skatinimo veiksmų planą, kuris parodo Europos Komisijos įsipareigojimą kovoti su diskriminacija prieš LGBTI asmenis. Štai keli tokių veiksmų pavyzdžiai: tai mūsų parama LGBTI pilietinės visuomenės organizacijoms valstybėse narėse, ES elgesio kodeksas dėl kovos su neapykantos kurstymu internete, siekiant kovoti su neapykantą kurstančia kalba, bei nuolatinės diskusijos ir dalijimasis patirtimi tarp valstybių narių įvairiose aukšto lygio grupėse.“

„Aš esu pasiruošusi sėkmingai įgyvendinti 2019 metų veiksmų planą. Noriu sukurti tvirtą pagrindą, kad naujos sudėties Europos Komisija galėtų tęsti ir toliau stiprinti LGBTI lygybės skatinimo politiką. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija visapusiškai remia lygybę, toleranciją ir pagarbą. Tai yra tik viena galima norma, parodanti, kad mes vienodai elgiamės su visais“, – tikina eurokomisarė. „Sveikiname LGL ir organizacijos partnerius Baltijos šalyse „Baltic Pride“ 2019 proga. LGBT bendruomenės nariai yra mūsų draugai, kaimynai, kolegos ir šeimos nariai. Visiems Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiams bei renginio dalyviams linkiu saugaus ir linksmo „Baltic Pride“ festivalio“, – vaizdo sveikinime sako Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau specialusis patarėjas LGBTIQ klausimais Randy Boissonnault.

Kanados Ministro Pirmininko specialusis patarėjas LGBTIQ klausimais apgailestauja negalėsiantis dalyvauti „Baltic Pride“ 2019 renginiuose. „Būsiu su jumis savo dvasia ir solidarumu šią svarbią dieną. Kasmet mes skiriame laiką švęsti lesbiečių, gėjų, biseksualų, translyčių ir queer asmenų indėlį bei mūsų universalų įsipareigojimą ginti prigimtinę ir teisinę visų žmonių laisvę ir lygybę. Mes pagerbiame herojus, kurie nutiesė kelią progresui: aktyvistus, kurie žygiavo, eitynių organizatorius, šeimas, kurios palaikė savo artimuosius, kiekvieną drąsų žmogų, kuris atsiskleidė ir prabilo, tada kai tai buvo sunkiausia. Jų dėka, dėl jūsų, šiandien mes turime dėl ko didžiuotis“, – tikina R.Boissonnault.

„Kanadoje mes jau nuėjome ilgą kelią. Mes atsiprašėme LGBTIQ kanadiečių dėl istorinių klaidų ir neteisybių. Mes iškėlėme vaivorykštės vėliavą ant Parlamento kalvos. Mes įsipareigojome toliau saugoti bendruomenę savo pačių LGBTIQ organizacijose. Aš viltingai tikiuosi, jog ištaisant praeities klaidas, mes galime pradėti gyti ir judėti į priekį kartu. Kanada dalijasi jūsų įsipareigojimu lygybei. Visi kanadiečiai suvokia, jog skirtumai yra mūsų galia. Dėl šios priežasties mes jus palaikome. Būtent todėl mes tikime jumis, kol jūs siekiate įtvirtinti meilę ir toleranciją savo bendruomenėse“, – pabrėžia Kanados Ministro Pirmininko specialusis patarėjas LGBTIQ klausimais.