Aruboje sudariusiems vienalytes partnerystes bus suteikiamos santuokai lygiavertės privilegijos

Š. m. rugsėjo 9 dieną Arubos įstatymų leidėjai patvirtino įstatymo projektą, kuriuo tos pačios lyties asmenų civilinę partnerystę sudariusiems partneriams suteikiamos lygiavertės santuokai teisės, pareigos ir privilegijos.

Nuo šiol partnerystę sudarę vienalyčiai partneriai turės galimybę partnerio vardu priimti medicininius sprendimus ir teisę gauti pensijų išmokas po partnerio mirties. Šios partnerių teisės bus įtvirtintos Arubos civiliniame kodekse.

Aruba – sala Karibų jūroje, priklausanti Nyderlandams ir turinti autonomijos statusą. Aruboje tos pačios lyties asmenų santuoka neįteisinta, tačiau pripažįstamos Nyderlanduose sudarytos vienalytės santuokos.

2007 metais Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad Aruboje turi būti pripažįstamos Nyderlanduose sudarytos vienalytės santuokos. Dėl šios priežasties iki šiol vienalytę santuoką sudaryti norinčios poros buvo priverstos keliauti į Nyderlandus.

Tos pačios lyties asmenų civilinė partnerystė Aruboje buvo įteisinta 2016 metais.