Ar ES taps lygybės sąjunga, kurioje gali būti tuo, kas esi?

„Nesiilsėsiu, kai reikalas susijęs su lygybės sąjungos kūrimu“, – žadėjo U.von der Leyen savo metiniame pranešime apie Europos Sąjungos (ES) padėtį.

Ji paragino kurti „sąjungą, kurioje gali būti tuo, kas esi, ir mylėti, ką nori, nebijodamas kaltinimų ar diskriminacijos“.  Tam bus skirta nauja ES strategija LGBTI teisėms plėtoti.

„Nes buvimas savimi nėra tavo ideologija. Tai tavo tapatybė. Ir niekas niekada negali jos atimti. Todėl noriu pasakyti labai aiškiai: zonos be LGBTQI yra zonos be žmogiškumo. Ir joms nėra vietos mūsų Sąjungoje“, – pabrėžė U.von der Leyen.

Ji pažadėjo raginti ES nares pripažinti tos pačios lyties asmenų šeimas bet kur ES. „Jei esi tėvas vienoje šalyje, esi tėvas kiekvienoje šalyje“, – sakė ji.

„Neapykanta yra neapykanta ir niekas neturėtų jos patirti“, – sakė U.von der Leyen ir pažadėjo pasinaudoti ES biudžetu spręsdama diskriminacijos problemą užimtumo, apgyvendinimo ir sveikatos apsaugos srityse.