Airijos trans* aktyvistė: „Mano šalis pagaliau pripažino mane tokią, kokia esu“

Š. m. rugsėjo 25 dieną po 22-ejus metus trukusios kovos dėl teisinio lyties pakeitimo pripažinimo Airijos translyčių asmenų teisių aktyvistė Lydia Foy pagaliau gavo su asmeniniu lytinės tapatybės pajautimu suderintus asmens tapatybės dokumentus. „Mano šalis pagaliau pripažino mane tokią, kokia esu,“ – komentavo moteris.

Tai – pirmieji po š. m. rugsėjo 8 dieną Airijos Respublikoje įsigaliojusio Lyties pripažinimo įstatymo translyčiui asmeniui išduoti asmens tapatybės dokumentai. Tą pačią dieną specialios ceremonijos metu Dubline L. Foy buvo įteiktas Europos Parlamento Europos piliečio apdovanojimas.

„Skiriu šį apdovanojimą tiems, kurie padėjo mums tapti lygiaverčiais šios valstybės piliečiais. Tai puiki diena man ir Airijos translyčių asmenų bendruomenei. Džiaugiuosi, kad translyčiai jaunuoliai nebepatirs tokio skausmo, izoliacijos ir pasipriešinimo, su kuriuo susidūrė mano kartos translyčiai asmenys Airijoje,“ – atsiimdama apdovanojimą pabrėžė translyčių asmenų teisių aktyvistė L. Foy.

Š. m. rugsėjo 8 dieną Airijos Respublikoje įsigaliojęs Lyties pripažinimo įstatymas užtikrina tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkančią greitą, skaidrią ir prieinamą teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą, pripažįsta kiekvieno asmens teisę į lytinę tapatybę, lyties raišką ir privataus gyvenimo gerbimą ir visiškai atitinka tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus.

Airijos Respublikos Lyties pripažinimo įstatymas ne tik įtvirtina kiekvieno Airijos piliečio teisę į fizinę ir emocinę vienovę, bet ir aiškiai apibrėžia laisvu asmens apsisprendimu paremtą teisinį lyties pakeitimo pripažinimą, kai iš asmens nereikalaujama atlikti medicininių procedūrų, gauti psichiatrinę diagnozę ar išsituokti. Tokiu būdu pripažįstama, jog translyčiai asmenys gali savarankiškai apsispręsti dėl savo lytinės tapatybės, o šios teisės užtikrinimas yra visapusiškai suderintas su žmogaus orumo apsaugai keliamais tarptautiniais reikalavimais. Analogiški aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus translyčiams asmenims įtvirtinantys įstatymai jau priimti Maltoje, Danijoje ir Argentinoje.

Asociacija LGL primena, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas 2014 m. rugsėjo 25 dieną pritaikė bylai L. prieš Lietuvą sustiprintos priežiūros procedūrą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad iki šiol visi bandymai priimti lyties keitimui reikalingus įstatymus buvo nesėkmingi. LR Civilinis kodeksas įtvirtina teisę pakeisti lytį, tačiau ši nuostata praktiškai neveikia, nes LR Seimas jau daugiau kaip 10 metų nepriima tai reglamentuojančio įstatymo. Dėl to Lietuva dar 2007 metais pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme L. prieš Lietuvą. Asociacija LGL viliasi, kad atsakingos Lietuvos valdžios institucijos imsis priemonių užtikrinti operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su EŽTT sprendimu byloje L. prieš Lietuvą, parengimą ir įgyvendinimą.