Airijoje uždrausta diskriminacija LGBT* mokytojų atžvilgiu religinėse mokyklose

Š. m. gruodžio 2 dieną Airijos Atstovų Rūmai priėmė įstatymą, kuriuo įtvirtinamas diskriminacijos LGBT* mokytojų atžvilgiu religinėse šalies mokyklose draudimas. Minėtą įstatymą jau anksčiau patvirtino aukštesnieji šalies parlamento rūmai – Senatas.

Diskriminaciją LGBT* mokytojų atžvilgiu įtvirtinančiu įstatymu siūlyta pakeisti Lygybės užimtumo srityje įstatymą, kurio nuostatose numatyta švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų atstovų teisė „imtis priemonių“, kad darbuotojai „nepažeistų moralinių ir etinių įstaigos nuostatų“.

„Nuo šiol visi LGBT* asmenys turės galimybę būti savimi ir kurti šeimą, be baimės, kad tai turės pasekmių jų darbe religinėse šalies institucijose. Iki šiol galiojusios nuostatos kėlė diskriminacijos darbo vietoje grėsmę tūkstančiams mokyklose dirbančių mokytojų,“ – komentavo Airijos LGBT* teisių organizacijos „GLEN“ švietimo politikos vadovė Sandra Irwin-Gowran.

Š. m. lapkričio 16 dieną Airijoje įsigaliojo tos pačios lyties asmenų santuokas įteisinantis įstatymas, praėjus pusei metų nuo istorinio referendumo, kuriame šalies gyventojai pasisakė už tai, kad LGBT* asmenims būtų leidžiama tuoktis.