Partnerystė Lietuvoje

Pristatome Vytauto Mizaro parengtą prezentaciją apie vienalyčių porų šeimas ir partnerystės įteisinimą.