Žmogaus teisių koalicijos susitikimas su Švedijos lyčių lygybės ministre p. M. Arnholm 2014 04 01

Žmogaus teisių koalicijos nariai šiandien susitiko su Švedijos lyčių lygybės ministre Maria Amholm ir valstybės sekretore Ulrika Stuart Hamilton ir aptarė nediskriminavimo politikos aktualijas Lietuvoje. Dėkojame Švedijos ambasadai už malonų priėmimą.