Vilniuje lankėsi partneriai iš LGBT* teisių organizacijų Minske

Š.m. rugsėjo 4–5 d. Vilniuje lankėsi žmogaus teisių aktyvistai iš Baltarusijos ir Norvegijos. Kartu su Lietuvos organizacijomis – LGL ir Lietuvos žmogaus teisių centru – jie stiprino bendradarbiavimą įgyvendinant projektą „Keitimasis patirtimi ir LGBT* žmogaus teisių puoselėjimas Baltarusijoje“.

Vizito metu Baltarusijos visuomenininkai susipažino su LGBT* teisių apsauga ir įgyvendinimu mūsų šalyje. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (Baltarusija yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, neturinti ombudsmeno, dirbančio diskriminacijos prevencijos srityje) jie išgirdo, kokias funkcijas atlieka ši institucija, kaip vykdoma skundų tyrimų, švietimo, projektinė ir kita veikla.

Užsienio reikalų ministerijoje svečiai susitiko su Žmogaus teisių skyriaus darbuotojais. Jie pristatė LGBT* bendruomenės situaciją Baltarusijoje: valstybėje nėra nuo diskriminacijos ginančių įstatymų, LGBT* asmenys nėra saugūs, nes agresoriais tampa net ir policijos pareigūnai, neapykantos kalba plačiai paplitusi ir net pateisinama, o kai kurios žmogaus teisių organizacijos net negali būti įregistruotos gimtojoje šalyje.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje tarptautinė delegacija domėjosi, kaip Lietuvoje kovojama su plačiai paplitusia neapykantos kalba tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose.

Dvi dienas Lietuvoje viešėjo atstovai iš Baltarusijos organizacijų „DOTYK“ ir „Žurnalistai už toleranciją“, Norvegijos Helsinkio komiteto.

Projektu siekiama:

  • skatinti demokratijos progresą ir palaikyti pilietinės visuomenės raidą didinant kompetenciją komunikacijos ir advokacijos srityse bei didinant jaunų žmonių sąmoningumą;
  • mobilizuoti Baltarusijos LGBT* teisių organizacijų bendruomenės narius ir savanorius;
  • stiprinti Baltarusijos LGBT* teisių organizacijų darbą advokacijos srityje ir LGBT* žmogaus teisių kontekste;
  • didinti sąmoningumą LGBT* žmogaus teisių srityje, bendradarbiaujant su LGBT* teisių organizacijomis Baltarusijoje ir užsienyje bei plečiant jų tinklą;
  • skatinti atvirumą ir visuomenės narių supratingumą.

Projektą finansuoja Šiaurės šalių ministrų biuras, koordinuoja Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL.