„Vaivorykštės teisių“ projekto NVO mainai: Vilniuje lankėsi Suomijos organizacijos „Seta“ atstovės

Š. m. lapkritį Suomijos LGBT* teisių organizacijos „Seta“ mokymų koordinatorė Marita Karvinen ir projektų koordinatorė Terhi Aaltonen dvi savaites viešėjo Vilniuje, dalyvaudamos mainų programoje tarp organizacijos „Seta – LGBT Rights in Finland“ ir nacionalinės LGBT* teisių asociacijos LGL. NVO mainai tarp „Seta“ ir LGL yra „Vaivorykštės teisių“ projekto dalis.

Šie mainai buvo skirti užtikrinti abipusį mokymąsi ir apsikeitimą gerosiomis praktikomis. Vizito programą kartu rengė LGL ir „Seta“. Vizito metu aptarėme konkrečias su LGL ir „Seta“ darbu susijusias temas apie darbą su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba, homofobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis, mokymus, būdus bendradarbiauti su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais bei darbą su projektais.

Taip pat susitikome su daugeliu LGL partnerių, įskaitant atstovus iš Lygių galimybių kontrolierės tarnybos, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, Lietuvos žmogaus teisių centro bei Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos LGBT+ teisių grupės. Daug sužinojome apie LGBTI teisių padėtį bei platesnį politinį ir socialinį kontekstą Lietuvoje, dalinomės žiniomis bei diskutavome apie „Seta“ darbą ir kitas patirtis Suomijoje. Taip pat lankėmės Europos lyčių lygybės institute.

Apsilankymo metu „Seta“ atstovai organizavo keturias mokymų sesijas LGL nariams ir partneriams, įskaitant Nacionalinį lygybės ir įvairovės forumą (NLĮF), Jaunimo linijos savanorius bei LiMSA medicinos studentus. Mokymai apėmė tokias temas kaip lyčių stereotipai ir jų atpažinimas, o NLĮF atstovai taip pat sužinojo, kaip veikia „Seta“, kaip organizacija teikia mokymus ir paslaugas translyčiams asmenims. Translyčių asmenų paramos centras, kuris teikia paslaugas visiems translyčiams ir interseksualiems asmenims ir kuriame dirba 4 žmonės, yra svarbi „Seta“ organizacijos dalis.

Dalyvavome pirmajame regioniniame „Vaivorykštės teisių“ seminare, kuris vyko mainų metu. Seminare buvo nagrinėjama LGBTI teisių situacija Europoje, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos šalims bei Suomijai. Buvo aptariama bendra padėtis, naujausi pasiekimai bei pagrindiniai iššūkiai. Taip pat buvo aptariamos konkrečios temos: translyčių asmenų teisės, LGBTI lygybė švietime ir sveikatos apsaugoje bei neapykantos nusikaltimai ir kalba. Prieš seminarą Suomijos ambasada organizavo priėmimą, kuris suteikė puikią progą susipažinti su kitais seminaro dalyviais bei LGL partneriais.

Nors LGBTI teisių situacija Suomijoje ir Lietuvoje ganėtinai skiriasi, panašumų taip pat yra ir kiekvienoje šalyje laukia dar daug darbo. Mainai ir seminaras dar kartą parodė, kad iš kitų organizacijų ir šalių patirties galima daug ko išmokti. Mes pačios išmokome pamokas, susijusias su įvairias šalis jungiančiais projektais, kuriuose dažnai dalyvauja LGL, o taip pat – susijusias su darbu kovojant prieš patyčias bei neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Įkvėpimo taip pat teikė matyti, jog maži laimėjimai gali būti pasiekti sunkiu darbu ir ryžtu, tačiau neramino stebėti pasipriešinimą iš konservatyvių grupių, pavyzdžiui, dėl Lietuvoje įregistruoto įstatymo projekto, draudžiančio teisinį lyties pripažinimą.

Esame dėkingos asociacijai LGL už svetingumą ir visas pastangas, skirtas koordinuoti mūsų vizitą. „Seta“ nekantrauja sulaukti LGL atstovų mainuose Suomijoje 2018 metais!

Daugiau apie apsilankymą galite skaityti žemiau pateiktame kelionės dienoraštyje, kuris taip publikuotas Seta_ry Instagram paskyroje (anglų kalba).

1 diena

„Seta“ ir LGL diskutavo apie mainų programą, o taip pat apie svarbiausias dabartines LGBTI teisių temas ir konservatyvų judėjimą prieš LGBTI ir moterų teises. „Seta“ organizavo mokymus LGL darbuotojamss ir savanoriams apie lyčių normas ir kritišką požiūrį į jas. „Mes taip pat išgirdome apie situaciją ir darbą siekiant skatinti lyčių lygybę Lietuvoje iš Lygių galimybių plėtros centro atstovių. Lietuvoje #metoo taip pat yra tapęs dienos tema, po to, kai visuomenės dėmesį atkreipė keli seksualinio priekabiavimo atvejai filmų industrijoje.“

2 diena

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas bei seksualinių ir lytinių mažumų teisių skatinimas buvo pagrindinės temos, aptartos susitikimo Šiaurės ministrų tarybos biure Lietuvoje metu. Teisinis lyties pripažinimas ir ypatingai naujas Lietuvos parlamento įstatyminis projektas visiškai uždrausti teisinį lyties pripažinimą buvo įvertintos kaip didelį susirūpinimą keliančios problemos. LGL ir „Seta“ taip pat diskutavo apie bendradarbiavimą tarp NVO, projektus bei finansavimą.

3 diena

„Seta“ dalyvavo Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo mokymuose apie viešųjų paslaugų teikimą ir diskutavo apie paslaugas ir mokymus, kuriuos teikia „Seta“ ir Translyčių asmenų paramos centras. LGL ir „Seta“ dalinosi informacija apie patyčių tyrimus ir darbo metodus švietimo srityje su jaunais žmonėmis. Lietuvoje Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas sukelia reikšmingų kliūčių, ypač dirbant su jaunais žmonėmis.

4 diena

„Seta“ turėjo susitikimus su Lygių galimybių kontrolierės tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centru.

5 diena

Dienos tema LGL ir „Seta“ diskusijai tapo kova prieš neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. „Seta“ taip pat rengė mokymus Lietuvos medicinos studentų atstovybę LiMSA apie seksualinių orientacijų ir lyčių įvairovę.

6 diena

„Seta“ sužinojo apie Jaunimo linijos, į kurią gali paskambinti jauni žmonės, kai jaučiasi prislėgti arba turi problemų, kurias norėtų aptarti, darbą. Jaunimo linijos savanoriams buvo organizuoti „Seta“ mokymai apie lyčių normas ir normų atpažinimą.

7 diena

LGL ir „Seta“ susitiko su Mark Adam Harold, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos LGBT+ teisių grupės atstovu. LGL ir „Seta“ diskutavo apie jų atliktus patyčių tyrimus, taip pat apie kitus darbus su mokyklomis ir jo galimybėmis abejose šalyse.

8 diena

„Seta“ dalyvavo susitikime su Europos lyčių lygybės institutu, kad sužinotų apie jų darbą siekiant skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Priėmimą organizavo Suomijos ambasadorius Lietuvoje regioninio „Vaivorykštės teisių“ seminaro proga.

9 diena

Vilniuje vyko pirmasis regioninis „Vaivorykštės teisių“ seminaras, kurio metu dėmesys skirtas prioritetams ir naujausiems pokyčiams, susijusiems su LGBTI teisėmis ir politika, ypač Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, bet taip pat Europiniu lygmeniu apskritai.

10 diena

Diena prasidėjo diskusija dalinantis grįžtamuoju ryšiu apie regioninį seminarą, taip pat apie kito seminaro planavimą, kuris vyks Rygoje Baltic Pride metu 2018 m. birželį. Susitikime dalyvavusieji apžvelgė pasiekimus įgyvendinant projektą ir aptarė ataskaitų teikimą bei būsimus renginius.

Projektu „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ plėtojamos LGBTI lygybės politikos priemonės keturiose valstybėse narėse: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektą įgyvendina Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO koalicija „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL.

170-1024x117Projektą „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (REC) programa 2014-2020.