Taline – „Vaivorykštės teisių“ projekto partnerių susitikimas

Š. m. liepos 7 dieną Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovai dalyvavo projekto „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ Suomijos ir Baltijos šalių partnerių susitikime, kurio metu pasidalinta informacija apie būsimas projekto veiklas su asocijuotais  partneriais ir suinteresuotaisiais asmenimis bei aptarti naujausi LGBT* žmogaus teisių politikos pokyčiai Baltijos šalyse. Susitikimas vyko š. m. liepos 6-9 dienomis Taline vykusioBaltic Pride“ 2017 festivalio metu.

Projekto „Vaivorykštės teisės“ partnerių susitikime dalyvavo asociacijos LGL, Suomijos Teisingumo ministerijos, Suomijos nevyriausybinių organizacijų koalicijos „Seta – LGBTI Rights in Finland“ atstovai, „Baltic Pride“ festivalio organizatoriai iš Latvijos ir Estijos, Suomijos ambasadorė Estijoje Kirstin Narinen, Estijos Socialinių reikalų ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Susitikimo metu pranešimus skaitė projekto vadovė Suomijos Teisingumo ministerijos atstovė Krista Nuutinen ir Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovas projekto koordinatorius Eduardas Platovas.

Projektu „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ plėtojamos LGBTI lygybės politikos priemonės keturiose valstybėse: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektą įgyvendina Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Lietuvos LGBT* teisių organizacija LGL.

 

RR_RGB_RR_purple_1_CMYKProjektą įgyvendina Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO koalicija „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL.

1Projektą „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (REC) programa.