Strateginio planavimo sesijoje – LGL ateities vizija

Siekiant užtikrinti nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL veiklų tęstinumą bei nuoseklumą, spalio 18 dieną Vilniuje surengta vienos dienos trukmės strateginio planavimo sesija, kurioje dalyvavo LGL darbuotojai, valdybos nariai bei organizacijos savanoriai.

Sesijos metu atsižvelgiant į pakitusį socialinį, kultūrinį bei politinį kontekstą, kuriame organizacija vykdo savo veiklą, aptarti pagrindiniai organizacijos veikloje kylantys iššūkiai, nubrėžtos LGL veiklos gairės ir išgryninta 2015-2018 metų Strateginio plano koncepcija. Strateginio planavimo sesija svarbi ir todėl, kad pirmą kartą prie organizacijos ateities vizijos kūrimo galėjo prisidėti visi dalyvaujantys asociacijos LGL veikloje.

Susitikimo dalyviai kūrybinėse dirbtuvėse atliko individualias bei grupines užduotis ir kartu apibrėžė asociacijos LGL viziją, misiją, vertybes, pagrindinius organizacijos tikslus, veiklas ir jų įgyvendinimo būdus. Taigi po strateginio planavimo sesijos asociacijos LGL prioritetai tapo dar aiškesni: LGBT* asmenų teisių užtikrinimas bei atviros ir pagarbios socialinės aplinkos LGBT* žmonėms kūrimas Lietuvoje.

Asociacijos LGL valdybos pirmininko V. Simonko teigimu, tokio renginio organizavimas – solidumo ženklas. „Ne kiekviena NVO taip skaidriai ir atsakingai vykdo savo veiklą ir planuoja ateitį. LGL skiria ypatingą dėmesį veiklos tęstinumui bei tikslų ir vertybių išgryninimui“, – teigia LGL vadovas.

eeaRenginys organizuotas pagal Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo Lietuvoje“.