Seimo pavasario sesijoje – penki homofobiniai ir transfobiniai projektai

Š. m. kovo 15 dieną priimta LR Seimo pavasario sesijos darbų programa, kurioje – vėl galima rasti sąrašą iniciatyvų, siekiančių riboti LGBT* žmonių teisės.

Seime įregistruotas diskriminacinio pobūdžio siūlymas pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnį (Nr. XIIP-1217). Siūloma teiginį „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“ papildyti šeimos samprata – ji sukuriama sudarius santuoką; taip pat kyla išskirtinai iš motinystės ir tėvystės. Primename, kad po konservatoriaus Rimanto Jono Dagio registruotu pakeitimu pasirašė net 108 Parlamento nariai.

J. R. Dagys taip pat siūlo papildyti LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, nutaręs, kad vaikai turi „prigimtinę teisę į tėvą ir motiną“ (Nr. XIIP-473). Lyčių skirtybė esą užtikrins vaiko interesų apsaugą ir globojant ar įsivaikinant, tad siūlomu projektu draudžiami teisės aktai, teigiantys ar ateityje teigsiantys kitaip. Politikas užregistravo ir Civilinio kodekso pataisas, kuriomis siekiama dar kartą įtvirtinti minėtąsias nuostatas (Nr. XIIP-472). Šeimos santykių teisinis reglamentavimas būtų papildytas „tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo“ principu. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo darbotvarkėje taip pat galima surasti ir Šeimos stiprinimo įstatymą ir nors kol kas apie jį mažai žinoma, nėra jokios abejonės, kad tokio teisės akto priėmimas leistų dar stipriau sujungti šeimos ir santuokos institutus Lietuvos teisinėje sistemoje, taip paneigiant bet kokias galimybes tos pačios lyties poroms būti pripažintoms šeima.

Šiuo metu Baudžiamajame kodekse egzistuojantį draudimą diskriminuoti ir kurstyti neapykantą dėl lytinės orientacijos siekiama papildyti išimtimi (Nr. XIIP-687). Pagal ją, seksualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptarimas, arba įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiūras, savaime nebūtų laikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti. Tai ypatingai grėsminga mūsų visuomenėje, kurioje, remiantis 2012 metų ES Pagrindinių teisių agentūros duomenis, LGBT* žmonės dažniausiai iš visų ES valstybių gyventojų teigia susiduriantys su į juos nukreipta neapykantos kalba.

Nors ir pralaimėjusi Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) bylą L. prieš Lietuvą, Lietuva neskuba įgyvendinti tarptautinių įsipareigojimų dėl translyčių asmenų teisių apsaugos. Nereglamentuodami lyties keitimo tvarkos, Seimo nariai siekia pakeisti Civilinį Kodeksą (Nr. XIIP-17) taip, kad lyties pakeitimo galimybė Lietuvoje apskritai būtų uždrausta.

Kita vertus, pastebimas pozityvus pokytis – kai kurios ankstesnėse Seimo sesijose gvildentos homofobiškos ir transfobiškos iniciatyvos šį pavasarį nebebus svarstomos. Viena iš jų – parlamentaro Petro Gražulio pateiktas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo projektas, kuriuo siūloma uždrausti tos pačios lyties poroms įsivaikinti (Nr. XIIP-1469(2)). Į darbų programą pavasarį nepateko dar vienas minėto Seimo nario siūlymas – Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti šeimos kaip vertybės viešu niekinimu kalbomis, demonstruojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais (Nr. XIP-4490(3)). Už tokią veiką grėstų kelių šimtų eurų bauda. Aiškinamuosiuose raštuose teigiama, kad pakeitimas yra būtinas, siekiant apsaugoti heteroseksualius asmenis nuo diskriminacijos LGBT* bendruomenės renginių metu. Svarbu pabrėžti, jog tam, kad šis projektas įsigalėtų, reikalingas vos vienas Seimo pritarimas, kurį parlamentarai atidėlioja jau du metus, nuo 2014 metų kovo.

Pastebime, kad nors homofobiškos ir transfobiškos iniciatyvos dažniausiai yra vilkinamos ir atidedamos arba grąžinamos tobulinti, tačiau jau vien tokių įstatymų kūrimas ir svarstymas formuoja atstumiančią ir priešišką atmosferą Lietuvoje gyvenantiems LGBT* asmenims bei demonstruoja nepagarbą žmogaus teisėms.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią panašioms diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje bus užtikrinamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.