Rusijoje uždrausta paramos grupė LGBT* jaunuoliams

Š. m. kovo 25 dieną Sankt Peterburgo valdžios atstovai visiškai apribojo pagrindinės šalyje veikiančios paramos grupės LGBT* jaunuoliams veiklą. Dėl Rusijoje galiojančio įstatymo, kuriuo draudžiama skleisti informaciją apie LGBT* asmenis nepilnamečiams, atsakingos institucijos ėmėsi teisinių priemonių prieš Sankt Peterburge įsikūrusią paramos grupę LGBT* paaugliams „Vaikai-404“ bei jos įkūrėją Leną Klimovą.

Š. m. kovo pradžioje buvo paskelbta, jog paramos grupės LGBT* jaunuoliams, kuria siekta sukurti paaugliams saugią erdvę, kurioje jie galėtų diskutuoti LGBT* klausimais bei palaikyti vieni kitus, atstovams nebus paskirtos piniginės baudos. Vis dėlto, š. m. kovo 25 dieną Sankt Peterburgo teismas priėmė sprendimą visiškai apriboti LGBT* paramos grupės veiklą.

„Sankt Peterburgo valdžios atstovai tyliai peržiūrėjo nutarimą dėl organizacijos „Vaikai-404“ uždraudimo ir dar kartelį jį patvirtino. Akivaizdu, jog mūsų organizacija nebegalės vykdyti savo veiklos Rusijos Federacijoje,“ – konstatavo LGBT* paramos grupės įkūrėja Lena Klimova savo paskyroje šalies socialiniame tinklapyje „VKontakte“.

„Atsižvelgiant į kryptingus teisinius veiksmus prieš organizaciją „Vaikai-404“ bei paramos grupės vadovę L. Klimovą, galima daryti išvadą, jog Rusijos valdžia pasitelkia diskriminuojančio įstatymo, kuriuo ribojama informacija apie LGBT* asmenis, nuostatas siekdama nutraukti paramos teikimą LGBT* paaugliams ir nutildyti emocinės paramos grupės vadovę,“ – susidariusią situaciją komentavo tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ tyrėja Tanya Cooper.

„Organizacijos pavadinimas ne tik pateikia aliuziją į internete pasitaikančią klaidą „Puslapis nerastas“, bet ir puikiai atspindi visapusišką LGBT* bendruomenės kultūros cenzūrą Rusijoje. L. Klimova, kaip ir daugelis šalies žmogaus teisių aktyvistų, yra priversta eikvoti energiją, kurią galėtų skirti LGBT* jaunuolių paramos grupei, nesibaigiančiuose teisiniuose procesuose. Todėl akivaizdu, jog LGBT* jaunuolių sąmoningumas žmogaus teisių, teisingumo ir lygių galimybių klausimais, Rusijos valdžios atstovams yra neparankus,“ – tikino „Human Rights Watch“ atstovė.