Renkant parašus Europos piliečių iniciatyvai „santuokai ir šeimai apsaugoti“ nustatyta daug pažeidimų

Š. m. rugpjūčio 8 dieną Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paskelbė baigusi tikrinti gautas Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti“ pritarimo pareiškimų formas. Tikrinant pritarimo pareiškimų formas nustatyta, kad 34 324 Lietuvos piliečių pritarimo pareiškimai atitinka teisės aktų reikalavimus, o likę 4 808 neatitinka.

VRK teigimu,  dalis pritarimo pareiškimų įrašų buvo patikrinti Lietuvos Respublikos Gyventojų registre. Tarp  873 atsitiktinai atrinktų įrašų buvo rasti 812 pritarimo pareiškimai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus, ir 61 negaliojantis pritarimo pareiškimas (nurodytas klaidingas asmens kodas, ne Lietuvos Respublikos pilietis, klaidinga pavardė, pasirašyta elektroniniu ir popieriniu parašu). Iš visų 6 836 elektroniniu būdu surinktų ir patikrintų Iniciatyvos pritarimo pareiškimų, 5 487 atitinka teisės aktų reikalavimus, o net 1 143 pritarimo pareiškimai neatitinka (nurodytas klaidingas asmens kodas, ne Lietuvos Respublikos pilietis, pasirašyta pasibaigus terminui, klaidinga pavardė,  pasirašyta elektroniniu ir popieriniu būdu, pasirašyta daugiau nei vieną kartą). Nustatyta, kad taikant galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus nustatymo statistinį patikrinimo metodą, galima tvirtinti, kad pritarimo pareiškimų formose ir elektroninėje laikmenoje yra nuo 37 651 iki 38 811 atitinkančių įstatymo reikalavimus pritarimo pareiškimų.

Nors atlikus vizualinį ir statistinį pritarimo pareiškimų formų patikrinimą nustatyta daug pažeidimų renkant parašus, VRK sudaryta darbo grupė pasiūlė pripažinti, kad iniciatyvos 38 811 pritarimo pareiškimai yra galiojantys. VRK pasiūlė išduoti tai patvirtinantį sertifikatą.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL dar š. m. gegužės 8 dieną kreipėsi į VRK su perspėjimu dėl netinkamo parašų rinkimo. Asociacija LGL atkreipė VRK dėmesį į tai, kad iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią Europos Komisija užregistravo 2015 m. gruodžio 11 d., organizatoriai tęsė pritarimo pareiškimų savo iniciatyvai rinkimą po to, kai oficialus rinkimo periodas jau buvo apsibaigęs 2016 metų gruodžio 11 d.. Pasak organizatorių internetinio puslapio, parašus jie baigė rinkti 2017 m. balandžio 3 d., beveik po 4 mėnesių nuo oficialios parašų rinkimo datos pabaigos.

Savo laiške asociacija LGL taip pat pabrėžė, kad tyčinis parašų rinkimas po oficialios pabaigos datos, taip pat sąmoningas tokių parašų pateikimas tikrinimui ir sertifikavimui valstybėms narėms, aiškiai gali būti laikomas „melagingu pareiškimu“ ir turėtų būti atitinkamai nubaustas. Kai kurios valstybės narės parašų rinkimą po nustatyto minėto 12 mėnesių termino pabaigos nacionalinėje teisėje traktuoja kaip nusikalstamą veiką (pavyzdžiui, Airija).

Verta pažymėti, kad 2017 m. birželio 9 dieną parašų rinkimo Europos piliečių iniciatyvai „Mama, tėtis ir vaikai“ Lietuvoje iniciatoriai Laisvos visuomenės institutas skelbė, kad iniciatyvą Lietuvoje palaikė apie 50 tūkst. gyventojų.

„Akivaizdu, kad panašių iniciatyvų organizatoriai pasipriešinti tos pačios lyties asmenų teisei sudaryti partnerystę ir santuoką siekia bet kokiomis priemonėmis. Neskaidrus piliečių parašų rinkimo būdas daug pasako ir apie pačią iniciatyvą bei jos iniciatorius. Tikimės, kad VRK ateityje griežčiau vertins netinkamą parašų rinkimą,“ – komentavo Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.