Priklausymas LGBTQ nereiškia, kad privalai nekęsti Izraelio

Nesakysiu, kad tai, kas nutiko per Vašingtono Lesbiečių Eiseną, mane labai nustebino. Turiu omeny, tai atrodė tikrai neišvengiama, ir kad tai nenutiktų, atrodytų būtų buvę antikulminacinis dalykas. Ne, nekalbu apie masinę paniką dėl šaulio per Vašingtono Pasididžiavimo Eiseną (angl. D.C. Pride), nors tai buvo taip pat neišvengiama. Kalbu apie bet kokios žydų identiteto išraiškos draudimą per Vašingtono Lesbiečių Eiseną dėl nesutarimų tarp Izraelio ir Palestinos. Kažkaip vienas iš sudėtingiausių istorijoje sociogeopolitinių nesutarimų tapo LGBTQ problemų dalimi dėl… priežasčių. Tai buvo neišvengiama, bet tai yra kartu ir absurdiška, nes tai reikalauja prisiskirti prie tam tikro įsitikinimų rinkinio, kuris nėra neabejotina tiesa, bet tiktai ideologija, kuri man ir mano įsitikinimų rinkiniui yra neįtikinėtinai pilna trūkumų.

Dabar aš neketinu gilintis į Izraelio-Palestinos konfliktą. Jėzau Kristau, ar tu išprotėjai? Pastarųjų trijų kartų̃ didžiausi politiniai protai nesugebėjo išspręsti šios situacijos, o jūs manote, kad aš galiu priartėti per vieną šuolį. Prašau. Aš net nesu žydė arba palestinietė, taigi tai reiškia, kad aš neturiu asmeninio siekio šioje kovoje, tačiau jeigu jūs sekate žmonių įsitikinimais, kurie prieš kelis metus organizavo Vašingtono Lesbiečių Eiseną ir Čikagos Lesbiečių Eiseną, jūs pritariate LGBTQ asmenims net jei nesate vienas jų ir turėtumėte palaikyti palestiniečius, bei laikyti žydus izraeliečius blogais. Tik teisingo mąstymo LGBTQ žmonės sutinka su tuo, o jeigu ne – jūs esate blogas žmogus.

Bent jau taip jie mums sako. Ir tai yra melas.

Žiūrėkit, jokiu būdu būnant LGBTQ, moterimi, neįgaliuoju, juodaodžiu, lotynų amerikiečiu, azijiečiu, kairiarankiu, kataliku, budistu ar bet kuo reiškė, kad turite tikėti arba palaikyti bet ką. Niekada. Visiškai niekada. Būnant homoseksualu reiškia, kad jūs tik lytiškai santykiaujate su tos pačios lyties žmonėmis, o būnant translyčiu reiškia, kad nesate tos pačios lyties (angl. cisgender). Tai tiek. Tai neturi jokios reikšmės jūsų nuomonei dėl karo, teisėsaugos, anglies dvideginio išmetimo, „lauko skrydžio“ taisyklės, arba baltų marškinių vilkėjimo po Darbo Dienos. Niekada neturėjo ir niekada neturės.

Manote, kad būnat homoseksualia reiškia, kad turite būti marksistine arba maoistine antirasistine homoseksualia feministe? Nesąmonė. Aš turiu galvoje, kiek straipsnių „Advocate“ ir kiekvienoje kitoje LGBTQ žiniasklaidos priemonėje matėte, kad šaukė Milo? Prisimenate Milo, tiesa? Ar tai aš jums turiu priminti vieną žiauriausių nacių, Ernst Rohm, kuris buvo homoseksualų vyriškumo įsikūnijimas. Kaip dažnai matome straipsnius ir kalbame apie gėjų bendruomenės priešiškumą azijiečiams? O kaip dėl juodaodžių rasizmo? Arba apie nusikaltėliškai paviršutinišką jaunimą bei išvaizda paremtą kultūrą? Marketingo kompanijos nepadaro mūsų tokiais. Mes patys tampame tokiais. Kodėl? Nes mes esame tokie. Nebūtinai vien tokiais, bet esame tokiais vienokiu ar kitokiu būdu.

Vašingtono Lesbiečių Eisena ir politinė ideologija, kuri ją sukūrė, tapo galutiniu identitetą ginkluojančios politikos rezultatu. Tu nesi „geras homoseksualas“, nebent tu mąstai kaip mes. Tai loginės argumentacijos klaidos politinė ideologija. Skleidžiamas platus kairiųjų peržiūrų tinklas per prizmę „Jeigu tu esi homoseksuali, tu nesi gera homoseksualė, nebent pažymi visas varneles.“ Nėra nieko bendro tarp LGBTQ problemų ir Izraelio ir Palestinos konflikto, socializmo, kapitalizmo bei kitų dalykų.

Nėra jokio reikalo galvoti ar tikėti, kad LGBTQ reiškia ką nors daugiau nei LGBTQ tapatybę. Pažvelkite į bendruomenę, kurioje esate dabar, kreipkite mažiau dėmesio į istorijos gilumas. Aplink jus yra žmonių, kurie yra homoseksualūs ir pakeisti tikėjimų spektrą iš „uždrausti visus ginklus“ į „Pink Pistols“, oligarchinį kapitalizmą į anarcho-komunizmą, ateistą į Biblinį krikščionį, rasistinį autoritarą į antirasistą. Kodėl? Kadangi buvimas homoseksualiu yra tik viena mūsų tapatybės dalis, kuri formuoja, kas mes esame, ir nenurodo, kokie mes esame dar.

Kur šios grupės susimauna, savo bandymu politizuoti LGBTQ tapatybę kitiems tikslams, jie baigia stumdami LGBTQ žmones į kraštutinumus. Štai kaip įvyksta tokie dalykai, kai San Diego policininkas, kuris padeda organizuoti transseksualų atminimo dienos renginius, o tada yra prašomas palikti LGBTQ bendruomenės centrą heteroseksualių sąjungininkų, nes jis yra policininkas ir žmonės, metantys Amerikos žydų kilmės lesbietes iš lesbiečių eisenos dėl kažko, ką heteroseksualūs Izraelio žydai padarė. Jie baigia kurdami „teisingą būdą būti homoseksualiais“, kuris iš tikrųjų neturi nieko bendro su homoseksualiais asmenimis bei kitais socialiniais ir politiniais įsitikinimais. Dabar lieka tik vienas dalykas, kurį reikia pasakyti: „nebūk rasistinis, mums nepatinka rasizmas“, nes tai yra požiūris, kurio laikosi visi, išskyrus, na žinote – rasistus. Bet visiškai kitoks dalykas pasakyti: „Jūs, kaip homoseksualus žmogus, negalite būti homoseksualiose erdvėse, nes mums nepatinka jūsų įsitikinimai dėl ekonomikos ar religijos.“

Man tai kelia nerimą, nes matau paraleles su autoritariniais judėjimais. Žmonės transplantuoja politinius įsitikinimus į tapatybę, ar tai būtų lytis, rasė, etninė kilmė, ar klasė, ir deklaruoja, kad tik tikri šios grupės nariai tiki tam tikra politine filosofija, o visi kiti yra eretikai ir disidentai. Beveik visada yra mažiau susirūpinimo dėl lytinės, rasinės ar religinės grupės, nei jėgos įgaunančios politinės ar filosofinės ideologijos.

Koks galutinis Vašingtono Lesbiečių Eisenos ir kitų, kurie puoselėja šias idėjas, rezultatas – tai nėra tikrasis susikirtimas, bet griežtų priespaudos idėjų atgaivinimas per savo minčių mokyklas. Jie sukuria ortodoksišką tikėjimą, jog tapatybė, kuri tiki „teisingais“ dalykais ir palaiko „teisingas“ priežastis būti tik „teisingu“ būdu, turi būti prakeikta. Kiekvienas, kuris nesutinka, yra išdavikas, kuris tikrai negali sėdėti ar žygiuoti su jais.

Amanda Kerri yra Oklahomoje gyvenanti rašytoja ir komikė, nuolat prisidedanti prie The Advocate ir buvusi Oklahomos miesto LGBT eitynių valdybos narė. Sekite ją „Twitter“ @Amanda_Kerri.