Pagrindinių teisių agentūra: registruotiems partneriams turi būti suteikiamos tokios pačios nuosavybės teisės garantijos

Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros teigimu, Europos Komisijos pasiūlymai, skirti palengvinti laisvą asmenų judėjimą ES teritorijoje, galimai prieštarauja Pagrindinių teisių chartijai.

Praėjusiais metais Europos Komisija pateikė du pasiūlymus, kurie turėtų supaprastinti porų turto dalybas, kai asmenys juda tarp ES valstybių narių teritorijų.

Vienas Komisijos siūlymas buvo skirtas susituokusioms poroms, o kitas – įregistravusioms partnerystę. Pirmuoju sutuoktiniams leidžiama, nepaisant sutuoktinių lyties, pasirinkti, kokios nacionalinės teisės pagrindu bus dalinamas turtas. Tuo tarpu antrasis pasiūlymas oficialiai įregistruotiems partneriams tokios galimybės nesuteikia.

Agentūros teigimu, toks reguliavimas galėtų prieštarauti Pagrindinių teisių chartijos 20-ajam straipsniui, įtvirtinančiam visų asmenų lygybės prieš įstatymą principą.

Plačiau apie tai skaitykite oficialioje Pagrindinių teisių agentūros internetinėje svetainėje (anglų k.)