Norime išgirsti jūsų nuomonę! Prasidėjo ES LGBTIQ apklausa!

Ar esate Europoje gyvenanti lesbietė, gėjus, biseksualus, translytis, interseksualus ar „queer“ asmuo (LGBTIQ)? Norime išgirsti jūsų nuomonę! ES pagrindinių teisių agentūra (angl. „Agency for Fundamental Rights“,  FRA) visoje ES pradeda apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti LGBTIQ asmenų patirtį, požiūrį ir problemas. Išvados padės formuoti politiką, kuria bus toliau ginamos ir skatinamos LGBTIQ asmenų teisės.

Apklausoje gali dalyvauti LGBTIQ asmenys nuo 15-os metų, iš 30 šalių: 27-ių ES valstybių narių bei Albanijos, Serbijos ir Šiaurės Makedonijos. Jos tikslas – suteikti LGBTIQ asmenims galimybę pasidalyti savo patirtimi, istorijomis ir rūpesčiais.

Apklausa vyks iki 2023 m. liepos mėn. pabaigos. Apklausos rezultatai bus paskelbti 2024 m. ir FRA leis įvertinti pažangą, padarytą nuo 2019 m., kai buvo atlikta paskutinė apklausa.

2019 m. atlikta LGBTI apklausa parodė, kad siekiant lygių LGBTI teisių Europoje dar reikia daug nuveikti. Smurtas ir diskriminacija prieš LGBTI asmenis tebėra dažni reiškiniai, be to, LGBTI asmenys jaučia baimę, kuri apsunkina jų laisvą judėjimą.

Išvados padėjo formuoti Europos Komisijos LGBTIQ 2020–2025 m. lygių teisių strategiją. Jos prisidėjo kuriant vieningą politiką ir iniciatyvas, skirtas LGBTIQ asmenims visoje Europoje remti ir apsaugoti.

FRA ragina LGBTIQ bendruomenę dalyvauti apklausoje, išsakyti savo nuomonę ir pasidalyti ja su šeimos nariais ir draugais. Apklausą galite sekti socialinėje žiniasklaidoje naudodami grotažymę #LGBTIQsurvey.

Apklausa užtrunka tik apie 20 minučių. Dalyvavimas apklausoje anonimiškas. Duomenys įrenginiuose saugomi tik lokaliai. Pasibaigus apklausai, duomenys pašalinami.

FRA apklausą atlikti padeda „Agilis“ ir „Metron Analysis“ statistikos konsultantai, „Homo Evolution“ ir LGBTIQ komunikacijos agentūra.