Nacionalinio žmogaus teisių forumo diskusijoje aptarta pirmoji ES LGBTIQ lygybės strategija

2022 m. gruodžio 9 dieną Nacionalinio žmogaus teisių forumo metu Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizavo diskusiją „Pirmoji ES LGBTIQ lygybės strategija 2020-2025 m.: ar LGBTIQ asmenų įtraukties politika taps Lietuvos strateginių tikslų dalimi?“

Pirmoji ES LGBTIQ lygybės strategija 2020–2025 m. ragina ES valstybes nares, remiantis geriausios patirties pavyzdžiais, rengti nacionalinius LGBTIQ asmenų lygybės veiksmų planus. Taip siekiama stiprinti LGBTIQ asmenų apsaugą nuo diskriminacijos, užtikrinti šioje strategijoje išdėstytų tikslų ir veiksmų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

Diskusijos dalyvius sveikino Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius J.E. Robert S. Gilchrist, sveikinimą įrašė ES komisarė lygybės klausimais Helena Dalli.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Agnė Kazlauskaitė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vedėjas Vytautas Valentinavičius, Islandijos nacionalinės queer organizacijos „Samtokin 78” vadovas Daníel E. Arnarsson ir Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko. Diskusiją moderavo teisininkė Monika Antanaitytė.

@Augusto Didžgalvio fotografija

Active-citizens-fund@4xDaníel E. Arnarsson dalyvavimas Nacionalinio žmogaus teisių forumo diskusijoje – dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos „LGL ir „Samtokin78“ partnerystės plėtojimas: keitimasis gerąja patirtimi ir strateginių partnerystės krypčių identifikavimas“ dalis. Iniciatyva yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis, dalis.