Lyčių stereotipai veikia ir tos pačios lyties poras

JAV mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad lyčių stereotipai veikia tiek priešingos lyties, tiek vienalytes poras. Daugelis tyrime dalyvavusių amerikiečių vis dar remiasi tradiciniu namų ruošos darbų pasidalinimu. Tyrimas taip pat atskleidė, kad vienalytės poros šiuos darbus taip pat pasiskirsto vadovaudamiesi tradiciniu „moteriškų“ ir „vyriškų“ darbų modeliu.

Tyrimui vadovavo Indianos universiteto sociologijos doktorantė Natasha Quadlin ir sociologijos docentė Long Doan iš Merilando universiteto. Mokslininkės nagrinėjo 2015 metais atliktos reprezentatyvios apklausos, kurioje dalyvavo daugiau kaip 1000 amerikiečių, rezultatus. Tyrimo siekta nustatyti, kokios partnerių savybės, pavyzdžiui, gaunamos pajamos, tradiciškai „vyriškumui“, „moteriškumui“ priskiriami bruožai, lytis, lemia įsitikinimus apie tai, kaip sutuoktiniai turėtų dalintis namų ruošos darbus bei vaikų priežiūrą.

Tyrimo metu kiekvienam jo dalyviui atsitiktine tvarka buvo pateikiamas trumpas heteroseksualios arba homoseksualios poros aprašymas. Aprašyme buvo nurodoma informacija apie abiejų partnerių profesiją ir pajamas, hobius bei pomėgius, kurie „sufleravo“ apie partnerių turimus tradiciškai „vyriškumui“, „moteriškumui“ priskiriamus bruožus. Tyrimo dalyviai taip pat gavo sąrašą namų ruošos darbų, kuriuos buvo paprašyti paskirstyti tarp partnerių poroje.

Tyrimas parodė, jog darbus paskirstant tarp heteroseksualių partnerių, didžiausią įtaką turėjo jų lytis. Beveik trys ketvirtadaliai tyrimo dalyvių nurodė, kad moteris priešingos lyties poroje yra atsakinga už maisto gaminimą, drabužių skalbimą, namų tvarkymą bei apsipirkimą parduotuvėje. Tuo tarpu beveik 90 proc. dalyvių teigė, kad vyrai tokiuose santykiuose yra atsakingi už rūpinimąsi automobiliu ir lauko ruošos darbais.

Dalyviai, kurie buvo prašomi darbus paskirstyti tarp tos pačios lyties partnerių, „tradiciškai moteriškus“ darbus dažniausiai priskirdavo jų supratimu labiau „moteriškiems“ partneriams, o „tradiciškai vyriškus“ darbus – labiau „vyriškiems“ partneriams. Atsakingais už apsipirkimą labiau „moteriškus“ partnerius skyrė 66 proc. tyrimo dalyvių, už maisto gaminimą – 61 proc., už namų tvarkymą ir skalbimą – 58 proc. 67 proc. respondentų buvo įsitikinę, kad už automobilio priežiūrą turėtų būti atsakingi labiau „vyriški“ partneriai.

Tyrėjos Natashos Quadlin teigimu, šis tyrimas padeda suvokti lyčių nelygybę Jungtinėse Valstijose. „Namų ruošos darbų pasiskirstymas poro yra sudėtingos derybos, kurios atspindi pamatines galios dinamikas namų ūkiuose. Mes vykdome viešąją politiką, užtikrinančią, kad moterys ir vyrai uždirba vienodai, tačiau ši politika nebūtinai skatins lyčių lygybę namuose, jei žmonės laikysis tokių su lytimi susijusių stereotipų,“ – pabrėžė tyrėja.