LGL Vadovas dalyvavo „ILGA-Europe“ metinėje konferencijoje

2023 m. spalio 25-28 d. Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL Vadovas Vladimiras Simonko dalyvavo tarptautinės LGBTI teisių organizacijos „ILGA-Europe“ metinėje konferencijoje. Konferencija organizuota glaudžiai bendradarbiaujant su vietos LGBTI teisių organizacijomis: „Legebitra“, „Ljubljana Pride“, „ŠKUC“ ir „TransAkcija“.

Kasmetinėje konferencijoje Liublianoje (Slovėnija) dalyvavo daugiau nei 450 aktyvistų ir sąjungininkų. Surengtos 23 dirbtuvės, 19 užsiėmimų, veikė 9 tinklaveikos erdvės, vyko 25 socialiniai renginiai.

LGL vadovas pasinaudojo proga atsisveikinti su ilgamete „ILGA-Europe“ Vadove Evelyne Paradis, 14 metų prisidėjusia prie organizacijos augimo.